Monitor horeca eerste kwartaal 2010

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, vertoonde in het eerste kwartaal van 2010 nog geen herstel ten opzichte van 2009. Alle horecabranches behaalden minder omzet in vergelijking met een jaar eerder. Desondanks is de stemming onder de ondernemers in het eerste kwartaal verbeterd. Het economische klimaat wordt gunstiger beoordeeld. Voor het tweede kwartaal van 2010 is de verwachting dat de zowel de omzet als de berekende prijzen zullen toenemen. Verder verwachten de horecaondernemers dat de werkgelegenheid zal groeien.

Alle horecabranches in de min

In het eerste kwartaal van 2010 hebben alle horecabranches minder omzet behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde met 4,6 procent. De verschillen tussen de verschillende branches waren groot. Cafés en restaurants behaalden ruim 7 procent minder omzet. Bij de cateringbedrijven bleef de omzetkrimp beperkt tot 0,1 procent. Hotels deden het minder slecht dan verleden jaar.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Aantal ontstane vacatures ongewijzigd

In het eerste kwartaal van 2010 ontstonden 13 duizend nieuwe vacatures. De vraag was hiermee even groot als in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Tegelijkertijd werden 11 duizend vacatures vervuld. Hierdoor liep het aantal niet-vervulde vacatures verder op. Aan het eind van het eerste kwartaal waren er 7 400 openstaande vacatures. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 daalde het aantal openstaande vacatures met bijna een kwart.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Gunstiger economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van april 2010 blijkt dat het oordeel van de ondernemers in de horeca over het economische klimaat verder verbeterd is. Per saldo was vijf procent van hen van mening dat het economische klimaat gunstig is. In het begin van 2009 bereikte deze indicator nog een dieptepunt. Toen beoordeelde per saldo tweederde van de ondernemers het klimaat als ongunstig. Sindsdien verbeterde het oordeel gestaag.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Meer omzet en hogere prijzen verwacht

Ruim de helft van de horecaondernemers verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar meer omzet te halen in vergelijking met het eerste kwartaal. De prijzen die zij aan hun klanten in rekening brengen, zullen hoger liggen. De werkgelegenheid in de horeca zal, door het begin van het seizoen, in de komende drie maanden verbeteren. Een op de acht ondernemers verwacht meer personeel in dienst te nemen.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2010

Verwachting voor het tweede kwartaal

Prijzen 2 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca stegen in het eerste kwartaal met 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. De stijging was even groot als voorgaande drie kwartalen. Bij cafés stegen de prijzen het meest. Ondanks dat de omzet al lange tijd onder druk staat zagen cafés zich genoodzaakt de gestegen inkoopprijzen aan hun klanten door te berekenen. Het volume van de omzet in de traditionele horeca daalde in het eerste kwartaal van 2009 met 7,6 procent. De daling was nagenoeg even groot als een kwartaal eerder. De omzet van de traditionele horeca daalde in het eerste kwartaal met bijna 6 procent.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzetdaling hotels afgevlakt

De omzet van hotels is in het eerste kwartaal opnieuw lager uitgekomen dan een jaar eerder. De krimp is nu beduidend lager dan voorgaande kwartalen toen de omzet van hotels forse klappen kreeg. De economische crisis zorgde in alle kwartalen van 2009 voor minder zakelijke gasten en ook toeristen lieten het verleden jaar afweten. Over heel 2009 kwam de omzetkrimp uit op bijna 9 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet met 4,4 procent.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Omzet restaurants fors gedaald

Restaurants hebben een slecht eerste kwartaal achter de rug. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 daalde hun omzet met 7,4 procent. De omzet van restaurants is voor het achtste achtereenvolgende kwartaal lager uitgekomen. De daling was nu groter dan voorgaande kwartalen. De prijzen bij restaurants stegen in het eerste kwartaal met 2 procent. Het omzetvolume kwam ruim 9 procent lager uit dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Cafetaria’s dit kwartaal ook in de min

Cafetaria´s behaalden in 2009, als enige branche in de traditionele horeca, nog elk kwartaal een bescheiden omzetgroei. In het eerste kwartaal van 2010 is hun omzet voor het eerst lager uitgekomen. Met een omzetdaling van 3 procent deden ze het minder slecht dan de overige branches in de traditionele horeca. De prijzen stegen gemiddeld met 2,3 procent. Het omzetvolume daalde met 5,2 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Flinke krimp cafés

Cafés deden het opnieuw slecht in het eerste kwartaal, hun omzet daalde met 7,3 procent. Samen met restaurants realiseerden ze de grootste omzetdaling. De prijzen stegen met 3,4 procent. Het omzetvolume daalde in het eerste kwartaal met 10,3 procent. De laatste vijf kwartalen is de volumekrimp steeds erg groot geweest met als dieptepunt het tweede kwartaal van 2009. Toen daalde het omzetvolume met 13,5 procent.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca