Conjunctuurtest horeca

Voor de Conjunctuurtest houdt het CBS elke maand een enquête onder circa 150 ondernemingen in de horeca. Het doel van deze enquête is om snel actuele informatie te verkrijgen over de economische ontwikkelingen in de horeca. Hiervoor wordt onder andere elk maand aan ondernemers gevraagd wat de ontwikkeling is van realisaties (zoals omzet, orders, prijzen, personeelssterkte); wat de beoordeling is over de orderontvangsten en economisch klimaat; en wat de verwachting is voor de komende periode (omzet, orders, prijzen en personeelssterkte). De uitkomsten uit de Conjunctuurtest worden uitgedrukt als het saldo tussen het percentage positieve (gestegen, verbeterd) en negatieve (gedaald, verslechterd) antwoorden.