Goederenproductie loopt terug

De goederenproductie was in het vierde kwartaal van 2008 3,9 procent lager dan een jaar eerder. Met name de productie van de industrie liep met een krimp van 5,9 procent sterk terug. De bouwproductie groeide nog wel, maar veel minder dan in de voorafgaande kwartalen.

Industrie krimpt fors

Afgezien van de aardolieindustrie is er in de industrie overal sprake van een afname, met uitschieters in de chemische industrie, de machinebouw en de textiel- en lederindustrie. De krimp van de industriële productie hangt vooral samen met de teruggang van de buitenlandse vraag. 

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bouwproductie groeit minder hard

In het vierde kwartaal van 2008 is de groei van de bouwproductie teruggevallen tot 1,0 procent. Dat de bouwproductie ondanks de kredietcrisis nog is gegroeid, komt doordat de huidige productie gerealiseerd wordt op basis van al eerder afgesloten contracten. In de eerste twee kwartalen van 2008 groeide de bouw met ongeveer 8 procent.

Omslag naar krimp in landbouw en delfstoffenwinning

De productie van de landbouw en de delfstoffenwinning is in het vierde kwartaal gedaald met respectievelijk 1,4 procent en 7,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal groeide de landbouwproductie nog met 3,1 procent en de delfstoffenwinning met 7,9 procent. De delfstoffenwinning kromp door de afname van de uitvoer van aardgas.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie over de industrie vindt u in de Monitor Industrie.