Uitkomsten kwartaalsectorrekeningen derde kwartaal 2008

In dit artikel worden de ontwikkelingen in de afzonderlijke sectoren van de Nederlandse economie besproken in het derde kwartaal.