Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:kenniswerkers
16 resultaten voor keyword:kenniswerkers

Internationale kenniswerkers. Een verkennend onderzoek

Mogelijkheden om gegevens over internationale kenniswerkers samen te stellen op basis van de EU Labour Force Survey.

Cijfers

Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot 8.630 per jaar. Indiase immigranten zijn voornamelijk kennismigranten die werken in de IT- en...

Artikelen

Internationalisation Monitor 2013

The process of economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign direct investment and a growing role of multinational enterprises. The effects of globalisation for...

Publicaties

Kenniswerkers naar woonregio en nationaliteit

Maatwerktabellen over kenniswerkers in Nederland in 2007-2009 en 2009-2011 (gemiddelden). De cijfers zijn uitgesplitst naar nationaliteit en woonregio. Opdrachtgever: Brainport Development.

Cijfers

Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

In het tiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 is onderzoek gedaan naar de verspreiding van buitenlandse kenniswerkers over verschillende typen bedrijven en over de regio’s van...

Artikelen

Indiase immigranten werken in ons land vooral in de IT-sector

Het aantal immigranten uit India is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Artikelen

Kenniswerkers naar woonregio en nationaliteit

Maatwerktabellen over kenniswerkers in Nederland in 2004-2006 en 2007-2009 (gemiddelden). De cijfers zijn uitgesplitst naar nationaliteit en woonregio. Opdrachtgever: Brainport Development.

Cijfers

In vergelijking met EU-landen relatief weinig internationale kenniswerkers

Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese landen is dat...

Artikelen

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van personen Persoonskenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers

Uurlonen per beroepsgroep 2005

De Regiegroep Regeldruk wil de regeldruk voor ondernemers verminderen. Administratieve lasten zijn een onderdeel van de regeldruk. De kosten van administratieve lasten worden berekend door het aantal...

Artikelen

Waardecreactie door sociale innovatie

Dit artikel gaat over de relatie tussen sociale innovatie en productiviteit. Ambachtelijk werk heeft plaatsgemaakt voor kenniswerk en dat vraagt om nieuwe vormen van de organisatie van arbeid. Dit...

Artikelen

Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017

Niet-Nederlandse kenniswerkers woonachtig in de Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017 (15-66 jaar), naar div. kenmerken

Cijfers

Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2014, vierde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan de gevolgen die globalisering heeft...

Publicaties

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Immi - en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Cijfers

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Cijfers