Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:verzuring
7 resultaten voor keyword:verzuring

Lichte afname verspreiding libellen sinds 2007

Vanaf 2007 neemt de trend in verspreiding van libellen in Nederland af, en gaan er iets meer libellensoorten in verspreiding achteruit (21) dan vooruit (16). De verspreiding van libellen van laagveen...

Artikelen

Ontwikkeling van enkele emissies naar lucht 1990-2009

Al meer dan dertig jaar berekent en publiceert het CBS voor Nederland de emissies naar lucht van een aantal zogenaamde macrostoffen.

Artikelen

Libellen profiteren van schoner water

Het gaat de laatste jaren goed met de libellen in ons land. De meeste soorten nemen toe of blijven stabiel. Vooral de soorten van beken en vennen doen het goed.

Artikelen

Herstel bospaddenstoelen blijft uit

De neerslag van stikstof en zwavel uit de lucht is de laatste jaren afgenomen. Toch komen er in de Nederlandse bossen sinds 2000 steeds minder paddenstoelen voor.

Artikelen
Artikelen
Artikelen