Uitzendbranche; omzet en uitzenduren, 1999 - 2008, SBI'93

Uitzendbranche; omzet en uitzenduren, 1999 - 2008, SBI'93

SBI'93 Perioden Indexcijfers Omzet (2000 = 100) Indexcijfers Alle uitzenduren (2000 = 100) Indexcijfers Uitzenduren fase A (2000 = 100) Indexcijfers Uitzenduren fase B + C (2000 = 100) Ontwikkelingen Omzet (%) Ontwikkelingen Omzet seizoengecorrigeerd (%) Ontwikkelingen Alle uitzenduren (%) Ontwikkelingen Alle uitzenduren seizoengecorrigeerd (%) Ontwikkelingen Uitzenduren fase A (%) Ontwikkelingen Uitzenduren fase A seizoengecorrigeerd (%) Ontwikkelingen Uitzenduren fase B + C (%) Ontwikkelingen Uitz.uren fase B + C seizoengecorrigeerd (%)
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2006 1e kwartaal 120 99 96 104 24,0 5,3 21,5 4,6 23,0 4,2 18,7 7,8
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2006 2e kwartaal 135 111 108 118 20,3 5,0 17,6 3,6 18,0 2,3 16,8 5,3
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2006 3e kwartaal 146 121 119 127 22,0 5,4 14,7 3,2 14,2 2,8 15,7 4,5
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2006 4e kwartaal 156 125 121 133 22,4 5,4 17,0 5,0 14,9 5,3 21,1 4,0
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2007 1e kwartaal 150 116 110 128 24,2 5,6 17,0 3,1 13,8 2,2 22,8 5,7
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2007 2e kwartaal 164 127 121 141 21,2 2,6 14,7 2,0 12,4 1,1 19,2 3,4
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2007 3e kwartaal 172 135 129 148 17,8 3,9 11,5 1,6 9,1 1,3 16,3 2,2
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2007 4e kwartaal 180 135 127 153 15,6 2,7 8,4 1,5 4,9 0,1 14,9 3,2
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 1e kwartaal 168 124 114 146 12,6 2,4 7,3 1,7 3,8 1,2 13,6 4,6
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 2e kwartaal 185 136 125 158 13,1 3,4 6,9 1,6 3,8 1,0 12,4 1,7
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 3e kwartaal 185 139 127 164 7,8 -0,6 2,7 -1,8 -1,9 -4,1 11,0 1,3
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 4e kwartaal 189 134 120 164 4,5 -0,8 -0,6 -2,0 -5,4 -3,8 7,5 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

TabeltoelichtingDeze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
uitzendbranche (SBI 745.
De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 1999 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2009:
Deze tabel is gestopt per 4e kwartaal 2008. Het statistische onderzoek dat
de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang
van het 1e kwartaal 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS
drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.
Deze tabel bevat de uitkomsten van een enquête die het CBS elk kwartaal
houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak.
De enquête heeft ten doel de ontwikkeling van de geldomzet en de
uitzenduren in kaart te brengen.


Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer is een verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaald
verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in
een andere periode.
De periode waarmee we alle andere perioden vergelijken noemen we het
basisjaar. Dit basisjaar krijgt het indexcijfer 100.
Omzet
Basis kwartaalgemiddelde 2000=100. De indices bevatten alle
opbrengsten uit verkopen van goederen en/of diensten (SBI 74501/02/03).
Ontvangsten uit hoofde van nevenactiviteiten zijn bij deze omzet
inbegrepen.
De omzetindices zijn exclusief BTW.
Alle uitzenduren
Uitzenduren fase A
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Uitzenduren fase B + C
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Ontwikkelingen
Omzet
Omzetontwikkeling ten opzichte van vergelijkbaar kwartaal voorgaand jaar.
Omzet seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerde omzetontwikkeling ten opzichte van voorgaand
kwartaal.
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal
op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld
een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller
worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.
Alle uitzenduren
Ontwikkeling uitzenduren ten opzichte van vergelijkbaar kwartaal voorgaand
jaar.
Alle uitzenduren seizoengecorrigeerd
Ontwikkeling seizoengecorrigeerde uitzenduren ten opzichte van
voorgaand kwartaal.
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal
op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld
een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller
worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.
Uitzenduren fase A
Ontwikkeling uitzenduren fase A ten opzichte van vergelijkbaar
kwartaal voorgaand jaar.
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Uitzenduren fase A seizoengecorrigeerd
Ontwikkeling seizoengecorrigeerde uitzenduren fase A ten opzichte van
voorgaand kwartaal.
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal
op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld
een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller
worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.
Uitzenduren fase B + C
Ontwikkeling uitzenduren fase B + C ten opzichte van vergelijkbaar
kwartaal voorgaand jaar.
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Uitz.uren fase B + C seizoengecorrigeerd
Ontwikkeling seizoengecorrigeerde uitzenduren fase B + C ten opzichte van
voorgaand kwartaal.
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal
op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld
een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller
worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.