Uitzendbranche; omzet en uitzenduren, 1999 - 2008, SBI'93

Bewerk tabel


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
uitzendbranche (SBI 745.
De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 1999 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2009:
Deze tabel is gestopt per 4e kwartaal 2008. Het statistische onderzoek dat
de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang
van het 1e kwartaal 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS
drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.
Deze tabel bevat de uitkomsten van een enquête die het CBS elk kwartaal
houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak.
De enquête heeft ten doel de ontwikkeling van de geldomzet en de
uitzenduren in kaart te brengen.


Uitzendbranche; omzet en uitzenduren, 1999 - 2008, SBI'93

SBI'93 Perioden IndexcijfersOmzet (2000 = 100) IndexcijfersAlle uitzenduren (2000 = 100) IndexcijfersUitzenduren fase A (2000 = 100) IndexcijfersUitzenduren fase B + C (2000 = 100) OntwikkelingenOmzet (%) OntwikkelingenOmzet seizoengecorrigeerd (%) OntwikkelingenAlle uitzenduren (%) OntwikkelingenAlle uitzenduren seizoengecorrigeerd (%) OntwikkelingenUitzenduren fase A (%) OntwikkelingenUitzenduren fase A seizoengecorrigeerd (%) OntwikkelingenUitzenduren fase B + C (%) OntwikkelingenUitz.uren fase B + C seizoengecorrigeerd (%)
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2006 1e kwartaal 120 99 96 104 24,0 5,3 21,5 4,6 23,0 4,2 18,7 7,8
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2006 2e kwartaal 135 111 108 118 20,3 5,0 17,6 3,6 18,0 2,3 16,8 5,3
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2006 3e kwartaal 146 121 119 127 22,0 5,4 14,7 3,2 14,2 2,8 15,7 4,5
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2006 4e kwartaal 156 125 121 133 22,4 5,4 17,0 5,0 14,9 5,3 21,1 4,0
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2007 1e kwartaal 150 116 110 128 24,2 5,6 17,0 3,1 13,8 2,2 22,8 5,7
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2007 2e kwartaal 164 127 121 141 21,2 2,6 14,7 2,0 12,4 1,1 19,2 3,4
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2007 3e kwartaal 172 135 129 148 17,8 3,9 11,5 1,6 9,1 1,3 16,3 2,2
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2007 4e kwartaal 180 135 127 153 15,6 2,7 8,4 1,5 4,9 0,1 14,9 3,2
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 1e kwartaal 168 124 114 146 12,6 2,4 7,3 1,7 3,8 1,2 13,6 4,6
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 2e kwartaal 185 136 125 158 13,1 3,4 6,9 1,6 3,8 1,0 12,4 1,7
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 3e kwartaal 185 139 127 164 7,8 -0,6 2,7 -1,8 -1,9 -4,1 11,0 1,3
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 4e kwartaal 189 134 120 164 4,5 -0,8 -0,6 -2,0 -5,4 -3,8 7,5 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens