Statistisch Bulletin no. 13

31-3-2005 10:00

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Energie en water, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens, Financiële instellingen en markten, Prijzen, Milieuverontreiniging.

Downloads