Inputindexcijfersvoor de bouwkosten van woningen

Het CBS publiceert naast het outputindexcijfer van de bouwkosten van woningen (Prijsindexcijfers van Nieuwbouwwoningen) ook Inputprijsindexcijfers voor de bouwkosten van woningen. Deze cijfers zijn op grond van verplichtingen aan Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, ontwikkeld. Een inputindexcijfer volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen, zoals materialen, materieel en loonkosten. Het geeft de kostenontwikkeling weer van een nieuwbouwwoning gedurende een bepaalde periode.

Downloads