Een op vijf bedrijfshoofden in de landbouw 67 jaar of ouder

Oudere boer met koeien
© ANP / Ton Borsboom
In 2023 was bijna 20 procent van de bedrijfshoofden in de landbouw 67 jaar of ouder. In 2013 was dat nog 17 procent. De akkerbouw telde het hoogste aandeel bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder. Het aandeel bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar nam tegelijkertijd ook toe, naar 9,4 procent. De tuinbouw telde het hoogste percentage jongere bedrijfshoofden. Dit blijkt uit definitieve cijfers van de landbouwtelling van het CBS.

Bedrijfshoofden in de landbouw
JaartalJonger dan 40 jaar (x 1 000)40 jaar tot 67 jaar (x 1 000)67 jaar of ouder (x 1 000)
20135,0750,9511,46
20144,6949,2811,54
20155,0447,7911,09
20164,6142,588,49
20174,4641,598,80
20184,3940,548,98
20194,3639,689,19
20204,3438,999,37
20214,4438,109,57
20224,4436,829,72
20234,7736,009,86

In de akkerbouwsector was in 2023 29 procent van de bedrijfshoofden 67 jaar of ouder. Daarmee was dit de meest vergrijsde sector in de landbouw. Ook onder de combinatiebedrijven en de graasdierbedrijven was het aandeel bedrijfshoofden in deze leeftijdscategorie relatief groot. In totaal waren er bijna 10 duizend agrarische bedrijven met bedrijfshoofden ouder dan 67 jaar.

In 2023 waren er 4 770 agrarische bedrijven die werden geleid door een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar. De tuinbouwsector was de sector met het grootste aandeel bedrijfshoofden jonger dan 40 (12 procent), gevolgd door de hokdierensector en graasdierhouderij.

Bedrijfshoofden in de agrarische sector, 2023
bedrijfstypeJonger dan 40 jaar (%)40 jaar tot 67 jaar (%)67 jaar of ouder (%)
Totaal9,4271,1019,48
Tuinbouwbedrijven12,1675,9311,91
Hokdierbedrijven10,0782,047,88
Graasdierbedrijven9,3071,6519,06
Blijvendeteeltbedrijven8,7274,0517,23
Combinatiebedrijven¹⁾8,5571,9819,47
Akkerbouwbedrijven8,1863,1128,71
¹⁾ gewascombinatie, veeteeltcombinaties en gewas/veecombinaties bedrijven bij elkaar

Vaker grotere bedrijven bij boeren jonger dan 40 jaar

In totaal hadden 6 090 bedrijven in 2023 een Standaard Opbrengst (SO) van meer dan 1 miljoen euro. Hiervan werd 15 procent geleid door een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar. Met iets meer dan 6 procent was het aandeel bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder in deze klasse het kleinst.

Er waren ruim 9 duizend bedrijven in de SO-klasse van een half miljoen euro tot 1 miljoen euro. Het aandeel bedrijven in deze klasse dat geleid werd door jongere boeren is met 11 procent relatief groot. Acht procent van deze bedrijven was in handen van bedrijfshoofden van 67 of ouder.

De SO-klasse van 3 duizend tot 25 duizend euro bestond in 2023 uit ruim 8 duizend bedrijven. Hier waren vooral bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder actief (38 procent), 8 procent van de boeren in deze klasse was jonger dan 40.

Bedrijfsomvang boerenbedrijven naar Standaard Opbrengst (SO), 2023
SO-klasseJonger dan 40 jaar (%)40 jaar tot 67 jaar (%)67 jaar of ouder (%)
Totaal9,4271,1019,48
3 tot 25 dzd euro7,8853,8038,32
25 tot 100 dzd euro7,6461,1631,20
100 tot 250 dzd euro7,7772,0620,17
250 tot 500 dzd euro8,9180,5910,50
500 dzd tot 1 mln euro11,2680,738,02
meer dan 1 mln euro14,5079,136,37