Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio


Deze tabel geeft informatie over het aantal landbouwbedrijven in Nederland, de economische omvang van de bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij deze bedrijven, per klasse van economische omvang van de bedrijven.
Deze informatie wordt gepresenteerd voor verschillende regionale niveaus en voor de diverse hoofdbedrijfstypen.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2020: de cijfers van 2019 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 19 november 2019: naar aanleiding van verbetering van de afleidingsregels voor pluimvee zijn de cijfers van 2018 herzien.
Daarbij zijn tevens de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.

Wijzigingen per 13 september 2019: als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast.
Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers van het lopende jaar. De definitieve cijfers komen drie maanden later.

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

SO-klassen Bedrijfstypen Perioden Regio's Aantal bedrijven (aantal) Economische omvang (SO) (1 000 euro)
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 995 89.632
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 900 87.744
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 795 99.705
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 645 124.730
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 620 124.863
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 625 122.731
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 590 120.380
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 1.160 47.827
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 1.050 46.652
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 975 51.346
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 900 73.236
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 890 74.203
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 865 75.371
T001265 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 895 80.641
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 6.175 3.150.325
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 4.635 3.172.173
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 3.255 3.050.025
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 2.155 2.998.232
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 1.985 2.981.459
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 1.795 2.899.421
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 1.835 3.076.952
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 1.720 626.022
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 1.320 680.813
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 1.060 719.513
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 805 682.209
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 790 689.240
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 775 675.734
T001265 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 760 684.732
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 185 16.885
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 135 14.666
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 125 19.397
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 90 20.757
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 85 20.709
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 85 20.406
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 55 12.142
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 260 32.781
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 220 33.508
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 240 59.541
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 250 71.991
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 260 72.821
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 245 71.789
T001265 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 240 73.202
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 3.235 344.768
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 2.765 327.743
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 2.795 348.332
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 1.970 484.092
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 1.950 474.054
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 1.925 460.237
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 1.720 414.512
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 1.760 191.884
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 1.580 176.419
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 1.465 189.937
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 960 282.725
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 955 272.228
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 935 275.935
T001265 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 905 261.531
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 150 36.487
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 105 31.044
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 80 29.644
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 60 42.316
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 55 40.772
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 55 42.936
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 45 33.471
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 1.200 540.706
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 870 465.086
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 730 563.289
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 555 756.149
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 540 742.736
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 535 748.820
T001265 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 520 728.415
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 390 3.878
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 350 3.679
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 255 2.644
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 140 1.673
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 120 1.393
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 145 1.707
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 110 1.235
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 695 8.011
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 600 6.753
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 545 5.781
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 375 4.792
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 345 4.148
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 335 4.039
A029006 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 325 4.031
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 220 3.531
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 150 2.546
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 120 1.718
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 65 984
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 70 968
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 60 892
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 55 827
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 180 2.627
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 105 1.565
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 70 1.047
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 40 621
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 30 452
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 30 422
A029006 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 35 532
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 55 867
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 25 400
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 20 275
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 10 105
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 10 144
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 10 145
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 5 80
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 35 486
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 30 419
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 25 338
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 20 308
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 30 426
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 20 318
A029006 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 25 353
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 1.035 11.444
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 860 9.761
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 1.005 10.792
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 345 4.714
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 345 4.790
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 370 5.064
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 345 4.811
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 695 7.324
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 655 6.682
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 615 6.472
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 195 2.447
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 210 2.720
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 210 2.546
A029006 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 220 2.733
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 5 92
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 5 114
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 5 68
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 10 164
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 5 97
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 5 57
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 0 15
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 0 13
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 5 40
A029006 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 0 12
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 275 15.967
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 245 13.728
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 230 13.165
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 145 8.540
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 150 8.686
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 130 7.329
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 150 8.294
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 365 17.811
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 330 16.019
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 285 14.659
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 330 18.127
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 335 18.026
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 310 16.574
A029007 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 340 18.531
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 900 57.148
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 640 39.978
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 480 29.905
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 305 18.198
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 260 15.558
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 210 12.391
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 205 12.177
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 410 24.739
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 275 16.348
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 190 11.478
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 125 8.303
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 125 7.659
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 130 8.453
A029007 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 120 7.907
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 65 3.406
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 50 2.796
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 40 2.207
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 15 1.021
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 15 1.006
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 15 1.083
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 10 715
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 85 4.799
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 70 3.944
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 70 4.078
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 70 3.821
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 70 3.759
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 70 3.773
A029007 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 70 4.075
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 660 40.287
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 540 31.212
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 525 27.850
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 395 19.923
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 390 19.674
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 375 19.294
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 345 17.403
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 315 17.216
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 300 15.418
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 265 12.881
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 190 9.453
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 170 8.579
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 170 8.588
A029007 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 155 8.088
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 50 2.939
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 25 1.369
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 20 1.117
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 5 506
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 5 365
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 5 338
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 5 426
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 115 7.540
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 65 4.437
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 35 2.689
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 10 734
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 10 694
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 5 519
A029007 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 10 744
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 260 40.274
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 230 36.613
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 200 33.191
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 190 31.478
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 175 29.971
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 180 30.583
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 170 29.315
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 80 12.769
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 85 12.660
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 110 17.152
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 135 20.356
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 145 22.991
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 155 24.406
A029008 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 160 24.642
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 1.365 228.379
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 975 163.558
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 655 109.775
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 330 54.748
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 275 46.213
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 240 40.346
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 265 45.139
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 460 76.552
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 325 53.291
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 240 39.049
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 185 30.352
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 185 30.279
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 185 30.628
A029008 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 165 27.563
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 55 8.123
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 45 7.203
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 35 5.790
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 25 4.574
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 20 3.980
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 20 3.864
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 15 2.239
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 115 18.294
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 95 15.632
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 75 12.586
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 70 12.066
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 80 14.302
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 65 11.272
A029008 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 65 11.552
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 1.300 210.103
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 1.065 178.117
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 800 140.367
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 380 68.513
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 385 70.141
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 385 70.887
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 320 58.880
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 565 97.844
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 415 73.627
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 295 52.291
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 120 21.201
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 130 23.112
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 120 20.156
A029008 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 120 20.954
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 40 6.765
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 20 3.588
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 15 2.143
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 5 874
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 10 1.520
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 10 1.489
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 10 1.399
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 330 59.710
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 170 29.866
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 110 19.934
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 55 9.330
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 50 8.528
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 50 8.964
A029008 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 50 9.197
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 60 19.290
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 60 20.344
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 85 28.864
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 115 39.648
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 115 38.909
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 115 39.391
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 110 37.051
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 15 5.604
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 30 9.197
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 30 9.355
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 40 13.706
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 45 15.300
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 45 14.969
A029009 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 50 17.685
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 1.500 554.528
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 950 349.272
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 540 196.496
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 335 122.927
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 325 118.386
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 285 104.591
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 275 101.129
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 325 115.743
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 240 85.992
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 205 75.886
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 140 51.149
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 145 51.935
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 135 50.232
A029009 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 135 49.399
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 15 4.489
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 15 4.266
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 25 8.118
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 30 10.836
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 30 10.976
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 30 10.787
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 20 7.097
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 20 6.159
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 20 5.955
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 55 18.955
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 60 20.198
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 50 17.718
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 55 19.143
A029009 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 50 16.364
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 220 70.368
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 280 90.011
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 415 137.448
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 610 215.778
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 600 211.747
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 575 203.038
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 500 175.626
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 165 53.545
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 185 61.067
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 245 81.916
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 275 102.473
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 270 99.485
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 275 99.737
A029009 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 260 95.453
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 40 14.064
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 35 12.189
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 20 8.223
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 15 6.035
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 15 5.914
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 15 5.280
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 10 3.729
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 410 148.233
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 285 104.191
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 165 61.403
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 70 25.480
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 65 24.838
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 70 25.654
A029009 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 60 23.072
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 5 3.960
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 15 10.979
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 25 16.737
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 45 31.557
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 55 36.138
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 45 32.303
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 45 30.186
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 5 2.313
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 5 2.024
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 5 2.952
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 20 11.391
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 15 10.327
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 20 15.383
A029010 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 15 9.852
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 1.440 1.022.586
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 1.015 722.628
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 575 412.753
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 350 256.369
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 325 234.767
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 300 220.285
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 305 224.850
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 210 148.831
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 210 152.292
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 165 120.314
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 125 89.139
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 125 88.747
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 110 79.601
A029010 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 110 77.999
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 5 3.007
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 5 4.221
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 5 3.469
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 5 3.495
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 5 2.012
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 5 2.018
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 5 3.465
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 10 5.696
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 15 9.330
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 10 8.459
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 15 9.331
A029010 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 15 10.980
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 20 11.239
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 30 17.443
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 45 29.788
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 215 143.345
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 205 135.294
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 200 131.249
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 190 125.144
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 20 11.748
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 25 15.008
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 35 23.031
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 150 102.374
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 140 92.864
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 130 88.612
A029010 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 115 78.858
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 10 7.909
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 10 6.646
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 15 11.202
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 15 10.761
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 15 10.256
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 15 11.028
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 10 6.924
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 245 167.217
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 245 168.001
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 240 174.160
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 140 102.495
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 135 102.033
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 130 100.022
A029010 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 125 94.304
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 5 3.435
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 2.399
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 5 3.552
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 5 5.776
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 5 3.573
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 5 4.517
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 5 6.991
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 1.318
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 0 0
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 0 1.448
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 0 0
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 0 1.082
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 0 0
A029011 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 5 3.213
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 415 504.069
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 440 539.044
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 320 396.124
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 195 242.399
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 175 216.838
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 165 202.736
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 165 203.599
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 70 83.162
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 70 85.930
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 65 82.535
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 60 74.051
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 60 71.829
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 60 71.455
A029011 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 65 82.008
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 0 1.133
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 0 1.032
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 1.025
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 5 4.093
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 5 3.602
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 5 6.179
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 5 7.086
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 5 7.191
A029011 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 5 8.523
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 1.327
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 1.200
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 2.087
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 20 20.882
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 20 21.580
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 15 19.463
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 20 21.400
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 1.273
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 0 1.366
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 5 8.026
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 15 19.185
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 20 21.300
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 15 17.583
A029011 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 15 16.151
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 5 4.718
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 5 5.505
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 5 6.892
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 10 9.929
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 5 7.008
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 10 9.727
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 5 8.412
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 50 58.766
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 55 66.133
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 100 125.405
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 105 131.535
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 110 137.222
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 105 129.767
A029011 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 105 129.344
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 2.828
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 1.551
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 5 6.058
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 5 6.194
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 5 6.901
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 5 7.307
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 0
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 0 0
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 0 0
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 0 4.863
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 0 2.330
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 0 0
A029012 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 0 2.688
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 280 552.661
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 335 681.657
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 350 737.308
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 300 641.891
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 285 607.941
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 275 584.374
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 290 617.548
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 50 108.413
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 75 154.068
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 85 171.500
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 85 176.079
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 80 174.761
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 80 166.554
A029012 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 80 171.621
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 0 0
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 5 11.136
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 5 12.819
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 5 13.061
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 5 12.615
A029012 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 5 9.562
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 5 7.882
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 5 10.828
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 5 11.242
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 5 8.191
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 2.933
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 0 0
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 0 1.651
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 10 18.310
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 10 20.363
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 10 20.852
A029012 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 10 20.152
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 1.632
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 10 14.211
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 5 12.685
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 5 12.062
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 5 9.577
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 40 75.529
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 30 59.719
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 60 119.822
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 125 251.963
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 115 231.180
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 115 233.461
A029012 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 110 221.119
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal akkerbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 50 227.424
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 135 673.489
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 215 1.165.947
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 275 1.660.714
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 265 1.740.790
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 260 1.733.807
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 275 1.871.681
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2000 Limburg (PV) 15 65.955
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2005 Limburg (PV) 20 131.326
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2010 Limburg (PV) 40 217.703
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2016 Limburg (PV) 45 252.516
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2017 Limburg (PV) 45 263.578
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2018 Limburg (PV) 45 268.389
A029013 Totaal tuinbouwbedrijven 2019 Limburg (PV) 45 267.703
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2005 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2010 Limburg (PV) 0 3.150
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2016 Limburg (PV) 0 7.271
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2017 Limburg (PV) 0 8.010
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2018 Limburg (PV) 0 8.147
A029013 Totaal blijvendeteeltbedrijven 2019 Limburg (PV) 5 11.793
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 0 3.055
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 0 3.058
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 0 0
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 0 3.251
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 0 3.670
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 0 7.281
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 0 3.805
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 5 17.860
A029013 Totaal graasdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 5 19.142
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2000 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2005 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2010 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2016 Zuid-Holland (PV) 0 0
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2017 Zuid-Holland (PV) 0 3.025
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2018 Zuid-Holland (PV) 0 3.012
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2019 Zuid-Holland (PV) 0 3.003
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2000 Limburg (PV) 5 23.547
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2005 Limburg (PV) 10 32.641
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2010 Limburg (PV) 15 59.818
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2016 Limburg (PV) 50 234.597
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2017 Limburg (PV) 50 238.228
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2018 Limburg (PV) 50 250.393
A029013 Totaal hokdierbedrijven 2019 Limburg (PV) 50 250.622
Bron: CBS.
Verklaring van tekens