Standaard opbrengst

De Standaard Opbrengst (SO) is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald. De SO van een bedrijf is de som van de totale SO van alle gewassen en dieren. De SO wordt uitgedrukt in euro's. Per gewas en diercategorie worden SO-normen vastgesteld, deze zijn gebaseerd op gemiddelde waarden over een periode van vijf jaar en worden om de drie jaar geactualiseerd. Het middelste jaar geldt als referentiejaar bij de aanduiding van de SO-normen (zo is de SO2017 gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019). De SO-waarde wordt niet gesplitst naar type activiteit. Bij agrarische-, overige- en totaal activiteiten gelden dezelfde waarden. Het begrip SO-waarde sluit het beste aan bij de netto-omzet van de agrarische activiteiten.