Bijna 70 procent van ouderen heeft minstens elke week contact met de buren

© ANP / Patricia Rehe
In 2022 had 69 procent van de 65-plussers minstens iedere week contact met hun buren. Nog eens 16 procent had minimaal eens per maand contact, maar niet elke week. Zo’n 15 procent had minder vaak of nooit burencontact. Jongere mensen spraken hun buren minder vaak dan ouderen. Het sociale contact met de buren is door de jaren heen bij alle leeftijdsgroepen iets gedaald. Dat meldt het CBS in de publicatie Nederland in Cijfers.

Hoe vaak hebben ouderen contact met hun buren?Infographic over hoe vaak ouderen (65-plussers) contact hebben met hun buren. Het gaat niet alleen om contact in de vorm van een praatje, maar ook om bijvoorbeeld WhatsApp, bellen of e-mailen. Minstens 1x per week contact: 69%. Minstens 1x per maand: 16%. Minder dan 1x per maand of nooit: 15%. Cijfers uit 2022. Hoe vaak hebben ouderen contact met hun buren? 'Minstens 1x per maand' 'Minder dan 1x per maand of nooit' 'Minstens 1x per week' 16% 15% 69%

Gemiddeld heeft 56 procent van de 15-plussers minstens wekelijks burencontact. Ouderen (65-plussers) hadden in 2022 vaker (69 procent) minimaal iedere week contact met hun buren dan jongere mensen. De jongste leeftijdsgroep (15- tot 35-jarigen) had dat met 41 procent het minst vaak. Bij 35- tot 65-jarigen was dit iets meer, namelijk 59 procent. Bij contact met buren gaat het niet alleen om een persoonlijke ontmoeting, maar ook om bellen, brieven sturen, e-mailen of het uitwisselen van berichtjes via bijvoorbeeld WhatsApp. Van de 65-plussers had 21 procent zelfs dagelijks contact met hun buren, in welke vorm dan ook.

Minstens elke week contact met buren, 2022
LeeftijdMinstens 1x per week (%)
15 tot 35 jaar41
35 tot 65 jaar59
65 jaar of ouder69

Contact met vrienden hoogst onder jongeren

Jonge mensen hadden juist het meest van alle leeftijdsgroepen contact met vrienden. Van de 15- tot 35-jarigen had 88 procent op zijn minst iedere week contact met hun vrienden, bij 65-plussers was dat 67 procent. Het sociale contact met familie was bij alle leeftijdsgroepen bijna gelijk: ruim 80 procent ziet, spreekt of appt elke week hun familie.

Sociale contacten 65-plussers, 2022
Sociaal contactMinstens 1x per week (%)Minstens 1x per maand (%)Minder dan 1x per maand of nooit (%)
Familie84115
Buren691615
Vrienden672112

Steeds minder contact met buren

Het wekelijks contact van ouderen met buren is in 2022 afgenomen vergeleken met tien jaar daarvoor. In 2022 had 69 procent wekelijks contact met hun buren, in 2012 was dit nog 75 procent. Ook mensen jonger dan 65 jaar hebben minder vaak iedere week contact met buren dan tien jaar ervoor.

Het wekelijkse contact dat 65-plussers met familie of vrienden hebben, is door de jaren heen niet veel veranderd. Dit schommelde voor familiecontact rond de 83 procent en voor vriendencontact rond de 68 procent.

Van de 65-plussers gaf 84 procent aan tevreden te zijn met hun sociale leven in het algemeen. Jongere mensen zijn met 75 procent (18 tot 35 jaar) en 77 procent (35 tot 65 jaar) iets minder vaak tevreden.

Wekelijks contact met buren, 2022
Jaartal15 tot 35 jaar (%)35 tot 65 jaar (%)65 jaar of ouder (%)
2012576775
2013536476
2014506471
2015496375
2016486275
2017486172
2018446072
2019436074
2020415870
2021405871
2022415969

Ouderen minst vaak sterk sociaal eenzaam

Een gebrek aan sociale contacten hangt samen met gevoelens van sterke sociale eenzaamheid, waarbij mensen behoefte hebben aan meer sociaal contact. In 2022 voelde 12 procent van de 65-plussers zich sterk sociaal eenzaam. Dit is hetzelfde als bij de jongste leeftijdsgroep tot 35 jaar. Mensen tussen 35 en 65 jaar hadden deze gevoelens met 16 procent het meest.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op de publicatie Nederland in cijfers 2023, dat in beeld en tekst antwoord geeft op 34 uiteenlopende vragen.