Sociale eenzaamheid

Eenzaamheid wordt gemeten aan de hand van zes stellingen waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen emotionele en sociale eenzaamheid.
Bij emotionele eenzaamheid missen mensen een hechte band. Dit wordt gemeten door stellingen over het ervaren van leegte om zich heen, of zij mensen om zich heen missen, en of zij zich vaak in de steek gelaten voelen.
Bij sociale eenzaamheid is er behoefte aan meer sociaal contact. Om dit na te gaan werd gevraagd of zij mensen om zich heen hebben met wie zij zich verbonden voelen, die zij vertrouwen, en op wie zij in het geval van narigheid kunnen terugvallen. Het (deels) ontbreken van deze sociale steun kan een aanwijzing zijn voor sociale eenzaamheid.
De algehele eenzaamheid is gebaseerd op de stellingen over zowel emotionele als sociale eenzaamheid.