Meer kilometers van en naar het werk

© CBS
In 2022 legden inwoners van Nederland in totaal 44,3 miljard reizigerskilometers af van en naar het werk. Dat is 22 procent meer dan in 2021. Maar vergeleken met 2019 is dat 22 procent minder. Dat meldt het CBS op basis van het verplaatsingenonderzoek Onderweg in Nederland.

In 2022 reisden Nederlanders van 6 jaar of ouder in totaal 180,9 miljard kilometer. Bijna een kwart van alle reizigerskilometers, ruim 44 miljard, ging in 2022 van of naar het werk. Dat komt neer op 16 procent van alle verplaatsingen van Nederlanders.

Het aantal verplaatsingen van en naar het werk is in 2022 met 13 procent toegenomen ten opzichte van 2021. Ten opzichte van 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak, daalde het aantal verplaatsingen met 19 procent.

Reizigerskilometers van en naar het werk
maand2019 (Mld km)2020 (Mld km)2021 (Mld km)2022 (Mld km)
jan4,84,62,63,2
feb4,54,32,33,4
mrt4,63,73,24,5
apr4,91,933,4
mei5,12,32,83,8
jun4,333,23,8
jul4,933,33,3
aug4,12,62,63,2
sep4,73,23,53,9
okt5,433,43,9
nov5,22,63,54,1
dec4,52,22,93,8

Meer reizigerskilometers dan in 2021, minder dan in 2019

Ook wat reizigerskilometers van en naar het werk betreft was er een toename ten opzichte van 2021 (22 procent) en een afname ten opzichte van 2019 (-22 procent).
Bijna de helft van de verplaatsingen van en naar het werk werd in 2022 gemaakt door bestuurders van een personenauto, gevolgd door 28 procent met de fiets. Van de reizigerskilometers van en naar het werk werd 66 procent afgelegd door personenautobestuurders. De trein en de groep overige vervoerwijzen volgden met elk een aandeel van 10 procent.

Aandeel per vervoerwijze van en naar het werk
vervoerwijze2022
Personenauto - bestuurder66,3
Personenauto - passagier3,5
Trein9,7
Bus/tram/metro2,6
Fiets7,5
Lopen0,6
Overige vervoerwijze9,9

Meer gereisd met het openbaar vervoer

Het aantal reizigerskilometers met de trein is van 2021 op 2022 met ruim de helft toegenomen. Mobiliteitsbeperkende coronamaatregelen veranderden sinds maart 2020 het mobiliteitsbeeld. Er werd vooral minder met het openbaar vervoer gereisd. In 2022 gold in het begin van het jaar nog een lockdown. Na 15 februari mochten mensen weer de helft van de tijd op kantoor werken. Vanaf maart vervielen vrijwel alle maatregelen.

Er werden meer kilometers met de trein en met bus, tram en metro gereisd van en naar het werk dan in de twee jaren ervoor. Het aantal reizigerskilometers per spoor van en naar het werk verdubbelde bijna van 2021 op 2022, het overige openbaar vervoer nam toe met bijna de helft.

Reizigerskilometers van en naar het werk
Vervoerwijze2022 (Gemiddeld afgelegde afstand in km per persoon per dag)2019 (Gemiddeld afgelegde afstand in km per persoon per dag)
Personenauto
bestuurder
4,96,2
Personenauto
passagier
0,260,38
Trein0,711,35
Bus/tram/metro0,190,31
Fiets0,550,65
Lopen0,040,06
Overige vervoerwijze0,740,78

Vergeleken met 2019 lag het aantal reizigerskilometers van en naar het werk echter lager. Met de trein werd bijna de helft minder van en naar het werk gereisd, en met bus, tram en metro 39 procent minder.

28 procent minder kilometers voor voltijdwerkers

Mensen die 12 tot 30 uur per week werken, legden in 2022 13 procent meer kilometers af naar het werk dan in 2021. Mensen die meer dan 30 uur per week werkten, 20 procent meer. Vergeleken met 2019 maken parttimers in 2022 16 procent minder kilometers van en naar het werk. Fulltimers reisden in 2022 28 procent minder reizigerskilometers naar het werk.

Afgelegde afstand van en naar het werk naar werkzame uren per week
 2022 (km)2019 (km)
Mannen en vrouwen 12 tot 30 uur8,269,86
Mannen en vrouwen 30 uur of meer15,5821,66
Mannen 12 tot 30 uur9,5111,19
Mannen 30 uu of meer17,3223,81
Vrouwen 12 tot 30 uur7,949,53
Vrouwen 30 uur of meer12,2817,29