Van en naar het werk

Onder ‘van en naar het werk’ wordt onder andere verstaan de afstand die iemand aflegt die regelrecht van zijn woning naar zijn werk gaat of regelrecht van werk naar huis. Als iemand eerst de kinderen naar school brengt en daarna naar het werk gaat, worden de kilometers van school gerekend tot de afgelegde afstand naar het werk (het deel van huis naar school valt onder ‘halen/brengen van personen’). Ook als bijvoorbeeld iemand in de middagpauze een winkel bezoekt en daarna weer naar het werk gaat telt de afstand terug naar het werk mee voor de kilometers van en naar het werk.