Zoekresultaten

108 resultaten voor volksvertegenwoordiging
108 resultaten voor volksvertegenwoordiging

Pagina 5 van 5

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw; 1995-2004

Gebruik, spreiding gebruik chemische bestrijdingsmiddelen Toepassingsgroep, gewassen, sectoren

Cijfers

SDG's

Actuele cijfers in de Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2023 over de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn hier te vinden. Een samenvattend beeld wordt geschetst, per SDG-doel worden de...

Overig

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties

Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

Uitgaven van de overheid per transactie, ingedeeld naar COFOG-functies Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.

Cijfers

ICT, Kennis en Economie 2018

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT?

Publicaties

Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023

De Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023 beschrijft de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’, de schokbestendigheid van de brede welvaart, de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Rijk; aan-/verkopen, overdrachten naar Cofog-hoofdfunctie 2003-2008

Aan - en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het Rijk naar Cofog-hoofdfunctie

Cijfers

Rijk; aan-/verkopen overdrachten sector overheid naar Benelux-hoofdfunctie

Aan - en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het Rijk.

Cijfers