Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Deze – tweede – editie van de Monitor bevat ook recente cijfers over de voortgang en Europese positie van Nederland m.b.t. de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

In Deel 1 van de Monitor wordt niet alleen gekeken naar het niveau van de brede welvaart ‘hier en nu’, maar ook in hoeverre dit welvaartsstreven mogelijk een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart ‘later’) of op andere landen (brede welvaart ‘elders). Daarnaast wordt in de monitor aandacht geschonken aan verdelingsaspecten van brede welvaart.

In Deel 2 van de publicatie wordt breed aandacht geschonken aan hoe brede welvaart in Nederland zich in het licht van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) ontwikkelt. Per indicator is bepaald welke trend die heeft vanuit de optiek van de SDG-doelstelling en welke positie Nederland voor die indicator inneemt op de Europese ranglijst.