Zoekresultaten

53 resultaten voor tenuitvoerlegging
53 resultaten voor tenuitvoerlegging

Pagina 1 van 3

Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Gedetineerden, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Verblijfstitel, en strafduur

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht

Cijfers

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Aantal gedetineerden, absoluut en relatief, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente

Cijfers

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Uitgaven aan veiligheidszorg de laatste 2 jaar nauwelijks toegenomen

In 2011 is bijna 13 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande jaren.

Artikelen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2012

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2014

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2009

Criminaliteit en rechtshandhaving 2009 geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.

Publicaties

Uitgaven aan veiligheidszorg flink gestegen

In 2009 is bijna 12,5 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is 4 procent meer dan in 2008.

Artikelen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Dit rapport is een gezamenlijke publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) over de...

Publicaties

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2010

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2010’ (‘C&R 2010’) geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van...

Publicaties

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2011

Deze tiende editie van ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (‘C&R’) geeft net als de vorige edities een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting...

Publicaties

Uitgaven aan veiligheidszorg groeien sneller dan bbp

In de periode 2002-2008 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg gemiddeld met ruim 6 procent per jaar gegroeid. Dat was bijna anderhalf keer zo snel als de gemiddelde groei van het bruto binnenlands...

Artikelen
Publicaties

Uitgaven veiligheidszorg vrijwel gelijk sinds 2009

Sinds 2009 wordt jaarlijks bijna 13 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van criminaliteit, na 7 jaar snelle groei

Artikelen

Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden

Gedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf, 2005-2021

Overig

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, peildatum, 2015-2020

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht

Cijfers

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.

Cijfers