Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal gedetineerden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 27.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 8.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 18.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond 2020 5.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2020 12.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko 2020 3.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije 2020 1.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname 2020 2.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 1.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 3.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2020 70
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2020 4.380
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond 2020 1.000
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Met migratieachtergrond 2020 3.370
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond 2020 680
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2020 2.690
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Marokko 2020 900
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Turkije 2020 240
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Suriname 2020 300
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 340
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 910
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2020 16.080
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2020 4.580
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2020 11.460
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond 2020 3.900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2020 7.560
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Marokko 2020 2.110
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Turkije 2020 870
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Suriname 2020 1.180
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 1.160
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 2.230
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020 40
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2020 6.310
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2020 2.920
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2020 3.380
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Westerse migratieachtergrond 2020 1.100
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2020 2.270
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Marokko 2020 340
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Turkije 2020 310
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Suriname 2020 580
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 440
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020 20
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2020 490
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 2020 300
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Met migratieachtergrond 2020 190
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 2020 60
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 2020 120
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Marokko 2020 10
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Turkije 2020 10
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Suriname 2020 50
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 30
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 30
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2020 40
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Nederlandse achtergrond 2020 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Met migratieachtergrond 2020 30
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Westerse migratieachtergrond 2020 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Niet-westerse migratieachtergrond 2020 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Marokko 2020 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Turkije 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Suriname 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Onbekende migratieachtergrond 2020 10
Mannen Totaal Totaal 2020 25.620
Mannen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 8.230
Mannen Totaal Met migratieachtergrond 2020 17.330
Mannen Totaal Westerse migratieachtergrond 2020 5.290
Mannen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2020 12.050
Mannen Totaal Marokko 2020 3.310
Mannen Totaal Turkije 2020 1.400
Mannen Totaal Suriname 2020 1.960
Mannen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 1.830
Mannen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 3.550
Mannen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2020 60
Mannen 18 tot 25 jaar Totaal 2020 4.150
Mannen 18 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond 2020 950
Mannen 18 tot 25 jaar Met migratieachtergrond 2020 3.200
Mannen 18 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond 2020 600
Mannen 18 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2020 2.600
Mannen 18 tot 25 jaar Marokko 2020 880
Mannen 18 tot 25 jaar Turkije 2020 230
Mannen 18 tot 25 jaar Suriname 2020 290
Mannen 18 tot 25 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 320
Mannen 18 tot 25 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 870
Mannen 18 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020 0
Mannen 25 tot 45 jaar Totaal 2020 15.150
Mannen 25 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2020 4.280
Mannen 25 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2020 10.840
Mannen 25 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond 2020 3.620
Mannen 25 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2020 7.220
Mannen 25 tot 45 jaar Marokko 2020 2.080
Mannen 25 tot 45 jaar Turkije 2020 850
Mannen 25 tot 45 jaar Suriname 2020 1.100
Mannen 25 tot 45 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 1.080
Mannen 25 tot 45 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2020 2.110
Mannen 25 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020 40
Mannen 45 tot 65 jaar Totaal 2020 5.850
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle personen die in een verslagjaar in detentie hebben gezeten, ongeacht de duur van de detentie. Zowel veroordeelde gedetineerden als personen die in voorlopige hechtenis zaten tellen mee als gedetineerde. Alleen strafrechtelijk gedetineerden zijn in deze tabel meegenomen; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in deze tabel.

De tabel laat het aantal gedetineerden per bevolkingsgroep in absolute cijfers en de procentuele verdeling daarvan zien. Van personen die niet voorkomen in de bevolkingsregistratie van Nederlandse gemeenten ontbreken soms persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de cijfers.


Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per augustus 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
De cijfers over 2021 komen in het derde kwartaal van 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal gedetineerden
Alle uniek geregistreerde personen die gedwongen in een Nederlandse penitentiaire inrichting verblijven, zoals een huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een bijzondere inrichting.

Het betreft alle personen die geregistreerd zijn in het gevangenisinformatiesysteem Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen (TULP) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is gedetineerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal gedetineerden.