Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2017

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2017

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Nederland 1.240 2.860 5,6
Totaal woningen Aa en Hunze 1.880 3.220 .
Totaal woningen Wijk 00 Annen 1.780 3.270 .
Totaal woningen Annen 1.760 3.220 .
Totaal woningen Verspreide huizen Annen 2.330 4.790 .
Totaal woningen Wijk 01 Eext 1.940 3.220 .
Totaal woningen Eext 1.910 3.190 .
Totaal woningen Verspreide huizen Eext 2.360 3.470 .
Totaal woningen Wijk 02 Anloo 2.060 3.460 .
Totaal woningen Anloo 2.060 3.360 .
Totaal woningen Verspreide huizen Anloo 2.030 4.060 .
Totaal woningen Wijk 03 Gasteren 2.290 3.550 .
Totaal woningen Gasteren 2.280 3.550 .
Totaal woningen Verspreide huizen Gasteren . . .
Totaal woningen Wijk 04 Anderen 2.170 3.570 .
Totaal woningen Anderen 2.200 3.540 .
Totaal woningen Verspreide huizen Anderen . . .
Totaal woningen Wijk 05 Schipborg 2.210 3.350 .
Totaal woningen Schipborg 2.270 3.450 .
Totaal woningen Verspreide huizen Schipborg 1.730 2.650 .
Totaal woningen Wijk 06 Eexterveen 2.180 3.320 .
Totaal woningen Eexterveen 2.180 3.340 .
Totaal woningen Verspreide huizen Eexterveen . 2.680 .
Totaal woningen Wijk 07 Spijkerboor 1.810 3.660 .
Totaal woningen Spijkerboor 1.810 3.660 .
Totaal woningen Verspreide huizen Spijkerboor . . .
Totaal woningen Wijk 08 Nieuw-Annerveen 2.260 3.240 .
Totaal woningen Nieuw-Annerveen 2.270 3.300 .
Totaal woningen Verspreide huizen Nieuw-Annerveen . . .
Totaal woningen Wijk 09 Oud-Annerveen 2.170 3.720 .
Totaal woningen Oud-Annerveen 2.170 3.720 .
Totaal woningen Verspreide huizen Oud-Annerveen . . .
Totaal woningen Wijk 11 Annerveenschekanaal 1.910 3.320 .
Totaal woningen Annerveenschekanaal 1.910 3.320 .
Totaal woningen Verspreide huizen Annerveenschekanaal . . .
Totaal woningen Wijk 12 Eexterveenschekanaal 1.830 3.050 .
Totaal woningen Eexterveenschekanaal 1.830 3.050 .
Totaal woningen Verspreide huizen Eexterveenschekanaal . . .
Totaal woningen Wijk 13 Eexterzandvoort 1.920 3.560 .
Totaal woningen Eexterzandvoort 1.950 3.510 .
Totaal woningen Verspreide huizen Eexterzandvoort 1.760 3.780 .
Totaal woningen Wijk 14 Gasselte 1.920 3.350 .
Totaal woningen Gasselte 1.880 3.260 .
Totaal woningen Kostvlies 2.440 3.970 .
Totaal woningen Verspreide huizen Gasselte 2.140 4.200 .
Totaal woningen Wijk 15 Gasselternijveen 1.770 3.070 .
Totaal woningen Gasselternijveen 1.760 3.050 .
Totaal woningen Gasselterboerveen 2.000 4.380 .
Totaal woningen Verspreide huizen Gasselternijveen . . .
Totaal woningen Wijk 16 Gasselternijveenschemond 1.860 3.490 .
Totaal woningen Gasselternijveenschemond 1.830 3.490 .
Totaal woningen Gasselterboerveenschemond 2.920 3.800 .
Totaal woningen Verspr.h. Gasselternijveenschemond . . .
Totaal woningen Wijk 17 Gieten 1.810 2.990 .
Totaal woningen Gieten 1.800 2.970 .
Totaal woningen Verspreide huizen Gieten 2.480 3.930 .
Totaal woningen Wijk 18 Gieterveen 2.010 3.290 .
Totaal woningen Gieterveen 1.870 3.140 .
Totaal woningen Bonnerveen 2.150 3.390 .
Totaal woningen Nieuwediep 2.100 3.680 .
Totaal woningen Verspreide huizen Gieterveen 2.420 3.330 .
Totaal woningen Wijk 19 Rolde 1.810 3.150 .
Totaal woningen Rolde 1.770 2.980 .
Totaal woningen Ballo 2.550 3.730 .
Totaal woningen Nijlande 2.420 4.620 .
Totaal woningen Deurze 2.700 4.560 .
Totaal woningen Verspreide huizen Nooitgedacht 1.140 4.410 .
Totaal woningen Verspreide huizen Rolde 2.530 4.290 .
Totaal woningen Wijk 20 Grolloo 2.250 3.710 .
Totaal woningen Grolloo 2.080 3.410 .
Totaal woningen Schoonloo 2.020 3.490 .
Totaal woningen Verspreide huizen Papenvoort 2.900 4.630 .
Totaal woningen Verspreide huizen Grolloo 2.840 4.900 .
Totaal woningen Wijk 21 Ekehaar 2.450 3.840 .
Totaal woningen Ekehaar 2.140 3.610 .
Totaal woningen Amen 2.550 3.700 .
Totaal woningen Verspreide huizen Ekehaar 3.350 4.650 .
Totaal woningen Aalburg 1.640 3.620 .
Totaal woningen Wijk 00 Wijk en Aalburg 1.590 3.620 .
Totaal woningen Wijk en Aalburg 1.500 3.480 .
Totaal woningen Spijk 2.160 4.510 .
Totaal woningen Verspreide huizen Wijk en Aalburg 2.210 4.500 .
Totaal woningen Wijk 01 Veen 1.670 3.450 .
Totaal woningen Veen 1.670 3.450 .
Totaal woningen Verspreide huizen Veen . 4.440 .
Totaal woningen Wijk 02 Genderen 1.660 3.640 .
Totaal woningen Genderen 1.650 3.650 .
Totaal woningen Verspreide huizen Genderen 1.790 3.230 .
Totaal woningen Wijk 03 Eethen 1.620 3.710 .
Totaal woningen Eethen 1.730 3.860 .
Totaal woningen Verspreide huizen Eethen 1.070 3.120 .
Totaal woningen Wijk 04 Meeuwen 1.690 3.430 .
Totaal woningen Meeuwen 1.660 3.380 .
Totaal woningen Verspreide huizen Meeuwen 1.930 4.050 .
Totaal woningen Wijk 05 Drongelen 1.890 4.160 .
Totaal woningen Drongelen 1.850 3.990 .
Totaal woningen Verspreide huizen Drongelen 1.950 4.540 .
Totaal woningen Wijk 06 Babyloniënbroek 2.190 4.150 .
Totaal woningen Babyloniënbroek 2.170 4.060 .
Totaal woningen Verspreide huizen Babyloniënbroek 2.500 4.750 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2017.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Definitieve cijfers over 2017 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 5 september 2018:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.