Zoekresultaten

848 resultaten voor rechterlijke macht
848 resultaten voor rechterlijke macht
Actieve filters (1)

Pagina 32 van 34

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2015

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk

Cijfers

Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008), 2006-2010

Bedrijven naar grootteklasse (werkzame personen) en activiteit (SBI 2008).

Cijfers

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

kapitaalgoederenvoorraad; volumeveranderingen SBI 2008, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Methoden

De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede welvaart van Nederland te meten.

Overig

Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Oprichtingen en opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm, bestaansduur en bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Methoden

De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede welvaart van Nederland te meten.

Overig

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties

Hier en nu

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven. Het gaat om subjectief welzijn,...

Overig

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

Vestigingen naar activiteit en regio.

Cijfers

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit (SBI'93).

Cijfers

Beroepstelling; beroepen; leeftijd en burgerlijke staat, 1930

Arbeiders en personen in de klassen 24 t/m 29 Beroep, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 1998

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2010

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 1999

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied

Cijfers

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 1997

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincies en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2017

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 1996

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2002

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit naar SBI'93.

Cijfers