Zoekresultaten

20 resultaten voor politiecontacten
20 resultaten voor politiecontacten

Beroep op politie; reden politiecontact naar achtergrondkenmerken, '97-'04

Personen met contact met politie voor algemene hulpverlening of eigen slachtofferschap naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau.

Cijfers

Beroep op politie door burgers en reden voor politiecontact, 1992-2004

Algemene hulpverlening, algemene dienstverlening, openbare orde en Beroep op de politie op initiatief van burgers en reden voor contact .

Cijfers

Politiewaardering: stand van zaken, trends en regionale verschillen

De waardering van Nederlanders van 15 jaar en ouder voor de politie. Onderwerpen zijn tevredenheid over politiecontacten, tevredenheid functioneren en zichtbaarheid politie in buurt, tevredenheid...

Publicaties

Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM), 2008-2011

Melding en aangifte delicten, politiecontacten; functioneren politie Nederland en per politieregio

Cijfers

Ervaringen van burgers met de politie (VMR 2005-2008)

Melding en aangifte van ondervonden delicten, algemene politiecontacten en oordeel over de politie in de woonbuurt; Nederland en per

Cijfers

Veiligheidsmonitor 2021

Landelijke enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder over de onderwerpen leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, traditionele criminaliteit, online criminaliteit, burgers...

Publicaties

Cybercrime treft ruim een op de acht

In 2012 gaf ruim een op de acht Nederlanders van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van cybercrime, zoals hacken en pesten op internet.

Artikelen

Vragenlijst

Op basis van opgedane ervaringen in de voorgaande jaren is het wenselijk gebleken om in 2012 de vragenlijst VM aan te passen. Er zijn inhoudelijke wijzigingen aangebracht in onder meer de...

Overig

Tevredenheid over politie iets toegenomen

Nederlanders zijn in 2011 positiever gaan oordelen over de politie. Zowel over de contacten met de politie als over het functioneren van de politie is men iets tevredener dan in 2010. Ook het oordeel...

Artikelen

Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

Publicaties

Burgers en politie; persoonskenmerken 2012-2019

Contacten politie, tevredenheid contacten functioneren politie in buurt

Cijfers

Beroep op politie; acties van burgers, afhandeling door politie, 1997-2004

Wijze van contact met politie, contact opgenomen met politie, aanlooptijd politie, oordeel over aanlooptijd politie.

Cijfers

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Veiligheidsbeleving van slachtoffers van criminaliteit

In welke mate verschilt de veiligheidsbeleving van slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit van die van mensen die geen slachtoffer hiervan zijn geweest?

Publicaties

Burgers en politie; regio

Contacten politie, tevredenheid contacten, functioneren politie in buurt Regio's

Cijfers

Veiligheidsmonitor 2019

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Sociale veiligheid; persoonskenmerken

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Sociale veiligheid; regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers