Zoekresultaten

1129 resultaten voor penitentiaire inrichtingen
1129 resultaten voor penitentiaire inrichtingen

Pagina 1 van 46

Gecombineerde penitentiaire inrichting

Penitentiaire inrichting met twee of meer bestemmingen die elk meer dan tien procent van de totale celcapaciteit omvatten.

Overig

Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Gedetineerden, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Verblijfstitel, en strafduur

Cijfers

Penitentiaire inrichting

Rijksinrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf.

Overig

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Aantal gedetineerden, absoluut en relatief, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Administratief personeel penitentiaire inrichting

Personeel van een penitentiaire inrichting dat zich bezighoudt met personeelsadministratie, gedetineerdenadministratie en financiële administratie.

Overig

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.

Cijfers

VMware specialist

Je bent VMware specialist voor technische ondersteuning, inrichting en het oplossen van verstoringen door jouw kennis en ervaring met; bijvoorbeeld vSphere; om zou bij te dragen aan onze multihybride...

Overig

Personeel penitentiaire inrichtingen; functie, geslacht (2012-2016)

Personeel, lijnmanagement, uitvoering, bedrijfsvoering Geslacht, functie

Cijfers
Cijfers

Penitentiaire inrichtingen; capaciteit naar celbestemming en geslacht

Capaciteit (aantal plaatsen) naar celbestemming en geslacht.

Cijfers

Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

Inventarisatie van de databeschikbaarheid, en eerste resultaten, over de inzet van biogrondstoffen in Nederland. Op basis van de bevindingen wordt advies gegeven over de inrichting van een...

Artikelen

Penitentiaire inrichtingen; omvang v.h. personeel op de peildatum 1994-2012

Omvang personeel van de penitentiaire inrichtingen op 30 september per functiecategorie, type inrichting en geslacht.

Cijfers

Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Capaciteit van de penitentiaire inrichtingen per type inrichting. Inrichting

Cijfers

Meer geld naar gevangeniswezen en rechtspleging

In 2007 bedroegen de overheidsuitgaven aan openbare orde en veiligheid 11,3 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan in 2006.

Artikelen

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en herkomstland

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, herkomstland van het kind

Cijfers

TBS-inrichting

Organisatie die zorg, beveiliging en therapie geeft ter verpleging en behandeling van personen die: - door de rechter ter beschikking zijn gesteld; - hierheen uit de gevangenis of huis van bewaring...

Overig
Overig

Celbestemming

Soort insluiting waarvoor een cel in een penitentiaire inrichting kan worden gebruikt.

Overig

Extramurale detentie

Vorm van vrijheidsbeperking waarbij gevangenen buiten de muren van een penitentiaire inrichting verblijven.

Overig

Gevangenis

Penitentiaire inrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf, bestemd voor degenen die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld.

Overig

Verblijfstitel (of status) gedetineerden

Aard van de detentie van gedetineerden in een penitentiaire inrichting, bepaald door de fase in het strafrechtelijk traject (bijvoorbeeld voorlopig gehecht, veroordeeld), de aard van de opgelegde...

Overig