Zoekresultaten

5025 resultaten voor openbare scholen
5025 resultaten voor openbare scholen

Pagina 3 van 201

Onderwijsscores: per school en achtergrondinformatie

Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB.

Cijfers

Aantal scholen in de omgeving

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Meer leerlingen op internationale scholen

Na een dalende trend sinds 2009 is het totaal aantal leerlingen op internationale scholen in 2012 gestegen met 1,5 procent. Ook de schoolinkomsten zijn gestegen. De uitgaven per leerling zijn ruim...

Artikelen

Prijs schol nog steeds laag

In oktober van 2009 was de gemiddelde prijs per kilo schol op de Nederlandse afslagen 1,42 euro. Die prijs is erg laag, want de afgelopen jaren lag de prijs voor schol in oktober rond de 2 euro. Het...

Artikelen

CBS organiseert economiewedstrijd voor scholen

Het CBS organiseert in september de ConjunctuurBekerStrijd. Scholieren met economie in hun vakkenpakket voorspellen met hun docent de Nederlandse conjunctuur.

Artikelen

CBS organiseert conjunctuurwedstrijd voor scholen

Het CBS organiseert in september voor de eerste keer de ConjunctuurBekerStrijd. Scholieren met economie in hun vakkenpakket voorspellen met hun docent de Nederlandse conjunctuur.

Artikelen
Artikelen

Scholen teren in op reserves

In de periode 2006-2010 stegen de lasten van basis- en middelbare scholen harder dan de baten. Hoewel scholen de laatste jaren gemiddeld meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt, heeft een groot...

Artikelen
Artikelen

Scholen potten exploitatieoverschot niet op

Scholen in het secundair en tertiair onderwijs houden elk jaar wel geld over, maar potten dat niet altijd op. De meeste scholen gebruiken het overschot om te investeren in bijvoorbeeld gebouwen en...

Artikelen

Scholen houden minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2008 minder geld over dan in 2007. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs behaalden voor het eerst in tien jaar zelfs een negatief resultaat.

Artikelen

Leerlingen naar school met de fiets of auto

Door de toenemende complexiteit van mobiliteit hebben beleidsmakers steeds meer behoefte aan nieuwe informatie. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door toenemende drukte op wegen en in het OV, een...

Overig

Achterstandsscores per school – na fusies, 2019

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking fusies, 1 oktober 2019.

Cijfers

Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging op 1 oktober 2020 na verwerking eerste lichting bezwaren.

Cijfers

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Aansluiting en productie elektriciteit, leidingwater, olie doorvoer Caribisch Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba

Cijfers

Jongeren steeds langer op school

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007

Artikelen

Internationale scholen: uitgaven, leerlingen, personeel

De uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in de periode 2007-2017*.

Cijfers

Verschenen: 'Samen scholen', publicatie SCP

Vandaag is de eerste hoofdrapportage van het SCP verschenen over de samenwerking tussen ouders en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport,...

Artikelen
Artikelen

Meer jongens op speciale scholen

In de periode 2003/’04 - 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs.

Artikelen

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden Onderwijssoort vanaf 1900

Cijfers

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, lopen een groter risico op de arbeidsmarkt. Zij hebben vaker flexibele contracten en worden vaker werkloos dan jongeren die de school wel...

Artikelen

Middelbare school in Groningen wint ConjunctuurBekerStrijd

Hoeveel werklozen zijn er aan het eind van het jaar? Is de economie gegroeid of gekrompen? En hoe staat het met de inflatie? In de ConjunctuurBekerStrijd van CBS voorspellen bovenbouwklassen van havo...

Artikelen

Scholen teren verder in op reserves

Voor het tweede achtereenvolgende jaar komen scholen in het primair en het voortgezet onderwijs geld tekort. In 2011 was het tekort 171 miljoen euro, een jaar eerder 190 miljoen.

Artikelen