Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:werkende moeders
13 resultaten voor keyword:werkende moeders
Artikelen

Werkende moeders in 2006 en 2007

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van de het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatwerktabellen samengesteld over werkende moeders in 2006 en 2007. Voor meer...

Cijfers
Artikelen

Moeders met lange werktijden zijn vaker zelfstandige

Werkende moeders met een arbeidsduur van 28 uur of meer per week zijn vaker werkzaam als zelfstandige dan vrouwen zonder thuiswonende kinderen.

Artikelen

Een op de drie moeders gaat minder werken bij eerste kind

Een op de drie vrouwen stopt met werken of gaat minder werken na de geboorte van het eerste kind.

Artikelen

In Caribisch Nederland werken meeste ouders

In 2018 hadden de meeste thuiswonende kinderen in Caribisch Nederland werkende ouders. Van de bijna 5,2 duizend thuiswonende kinderen tot 25 jaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft 92 procent...

Artikelen
Artikelen

Werkende alleenstaande moeders vaak in voltijdbaan

Het aandeel werkenden onder alleenstaande moeders ligt lager dan onder moeders met een partner. Werkende alleenstaande moeders hebben daarentegen relatief vaak een deeltijdbaan van ten minste 28 uur...

Artikelen

Hogere kosten voor kinderopvang, maar arbeidsdeelname van ouders daalt niet

In de periode 2009–2013 zijn de kinderopvangsubsidieregelingen versoberd. Ouders met jonge kinderen brachten hun kinderen, door de toegenomen opvangkosten, minder uren naar de formele...

Artikelen

Kinderopvang zelden belemmering om meer te werken

Een van de vijf moeders die niet werkt of een deeltijdbaan heeft, wil meer uren per week werken. De reden dat zij dit nog niet doen, heeft naar eigen zeggen zelden te maken met een tekort aan...

Artikelen

Meer ‘grote’, minder ‘kleine’ anderhalfverdieners

In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijds (35 uur of meer) en de andere deeltijds werkt, is het...

Artikelen

Arbeidsdeelname; paren

Arbeidsparticipatie en arbeidsduur van paren Aantal (thuiswonende) kinderen en leeftijd jongste kind

Cijfers

Moeders met werk naar arbeidsduur en gemiddeld loon in 2009

Cijfers over moeders met een baan naar arbeidsduur en gemiddeld loon in 2009. Opdrachtgever: ministerie van SZW.

Cijfers