Kinderopvang zelden belemmering om meer te werken

Een van de vijf moeders die niet werkt of een deeltijdbaan heeft, wil meer uren per week werken. De reden dat zij dit nog niet doen, heeft naar eigen zeggen zelden te maken met een tekort aan geschikte kinderopvang. Een belangrijker reden is dat zij nog geen baan van de gewenste omvang hebben kunnen vinden.

Een derde van moeders zonder werk wil baan

In 2007 waren er 1,5 miljoen moeders met kinderen jonger dan 13 jaar. Ruim de helft van hen werkte in deeltijd, bijna 10 procent had een voltijdbaan. Een op de drie moeders werkte niet. Van deze moeders zou ruim een derde wel betaald werk willen hebben. Verder wil ruim 10 procent van de in deeltijd werkende moeders meer uren per week werken.

Moeders die (meer) willen werken naar arbeidspositie

Moeders die (meer) willen werken naar arbeidspositie

Baan van gewenste omvang niet altijd beschikbaar

Voor een groot deel van de moeders is de wens om meer te werken nog niet vervuld doordat zij (nog) geen werk van de gewenste omvang hebben kunnen vinden. Dit aandeel lag in 2007 op 30 procent. In 2005 was dat nog 40 procent. Vooral voor moeders die in deeltijd werken, is dit een belemmering.

Belangrijkste reden om niet (meer uren) te werken naar arbeidspositie

Belangrijkste reden om niet (meer uren) te werken naar arbeidspositie

Bijna een op de tien moeders werkt niet meer uren door probleem met kinderopvang

Voor bijna 10 procent van de moeders is een tekort aan opvang of een tekort aan geschikte, dat wil zeggen betaalbare, of kwalitatief goede, kinderopvang een belangrijke belemmering om (meer uren) te werken. De hoge kosten van de opvang worden het vaakst genoemd als probleem bij kinderopvang.

Saskia te Riele

Bron: Vrouwen met kinderen jonger dan 13 jaar die meer of minder willen werken

Downloads