Hogere kosten voor kinderopvang, maar arbeidsdeelname van ouders daalt niet

In de periode 2009–2013 zijn de kinderopvangsubsidieregelingen versoberd. Ouders met jonge kinderen brachten hun kinderen, door de toegenomen opvangkosten, minder uren naar de formele kinderopvang. Hun arbeidsdeelname veranderde echter niet ten opzichte van ouders met oudere kinderen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Grotere eigen bijdrage: minder formele opvang

Het Rijk en de werkgevers vergoeden de laatste jaren steeds minder van de declarabele kinderopvangkosten. In 2009 was dat nog 76 procent, in 2013 was het 63 procent. Ouders declareerden vanaf 2009 ieder jaar minder uren bij de formele dagopvang, buitenschoolse opvang  en gastouders. Tegelijkertijd nam de arbeidsduur van werkende moeders iets toe. Ouders blijkende duurdere formele opvang deels te vervangen door andere opvangmogelijkheden, waaronder informele opvang.

Gemiddeld aantal uren formele opvang en arbeidsduur moeders met jonge kinderenGemiddeld aantal uren formele opvang en arbeidsduur moeders met jonge kinderen

Een uitgebreide analyse van de effecten van de versobering van de kinderopvangregeling op de arbeidsdeelname van ouders in de periode 2005–2013 verschijnt vandaag in het blad Economisch Statistische Berichten.

Bron: Arbeidsdeelname niet gedaald bij toegenomen kosten kinderopvang