Moeders met lange werktijden zijn vaker zelfstandige

Werkende moeders met een arbeidsduur van 28 uur of meer per week zijn vaker werkzaam als zelfstandige dan vrouwen zonder thuiswonende kinderen. Ook nemen ze relatief vaak werk mee naar huis en reizen ze minder dagen per week naar het werk.

Kwart voltijds werkende moeders is zelfstandige

In 2008 had ongeveer 30 procent van de werkende vrouwen met kinderen tot twaalf jaar een arbeidsduur van 28 uur of meer. Onder deze moeders waren relatief veel zelfstandigen te vinden. Zo was van de voltijds werkende moeders 27 procent een zelfstandige, tegenover 11 procent van de vrouwen zonder kinderen. Bij vrouwen die 28 tot 35 uur per week werkten was dat respectievelijk 13 en 4 procent.

Aandeel zelfstandigen onder werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar naar wekelijkse arbeidsduur, 2008

Aandeel zelfstandigen onder werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar naar wekelijkse arbeidsduur, 2008

Moeders nemen eerder werk mee naar huis

Van de vrouwen die 28 uur of meer per week werkzaam waren, gaven de moeders minder dikwijls aan dat ze regelmatig overwerkten. Wel namen ze vaker werk mee naar huis. Van de voltijds werkende moeders deed de helft dat regelmatig. Bij de vrouwen zonder kinderen was dat 31 procent. Onder vrouwen met een wekelijkse arbeidsduur van 28 tot 35 uur was het aandeel moeders dat regelmatig werk mee naar huis nam bijna twee keer zo groot als bij vrouwen zonder kinderen.

Werk mee naar huis nemen bij werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar naar wekelijkse arbeidsduur, 2008

Werk mee naar huis nemen bij werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar naar wekelijkse arbeidsduur, 2008

Voltijds werkende moeders beperken reisdagen

Twee derde van de voltijds werkende vrouwen zonder kinderen reisde vijf of meer dagen per week naar het werk. Bij moeders was dat slechts 42 procent. Bijna twee op de vijf voltijds werkende moeders hadden vier reisdagen per week. Ook werkten moeders vaker thuis dan vrouwen zonder kinderen (13 procent versus 4 procent).

Aantal dagen naar het werk bij voltijds werkende vrouwen (25-50 jaar), 2008

Aantal dagen naar het werk bij voltijds werkende vrouwen (25-50 jaar), 2008

Saskia te Riele en Martijn Souren

Bron: Combinatie van zorg en werk: de invloed van baankenmerken, Sociaaleconomische trends, eerste kwartaal 2010

Downloads