Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:voornaamste inkomensbron
15 resultaten voor keyword:voornaamste inkomensbron

Sociaal uitgeslotenen na 10 jaar nog steeds vaak in kwetsbare situatie

In 2020 bevond een groot deel van de mensen die in 2010 op meerdere fronten het minst goed mee konden komen in de maatschappij (sociaal uitgesloten) zich nog steeds in een kwetsbare situatie.

Artikelen

Snelheidsboetes: De bekeurden in beeld

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Artikelen

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2018)

personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Huishoudens, gestandaardiseerd inkomen, besteedbaar inkomen Regio

Cijfers

Koopkrachtontwikkeling en inkomensdynamiek

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

Artikelen

Koopkracht neemt vooral toe in kinderrijke gemeenten

De koopkracht steeg het meest in gemeenten met relatief veel paren met kinderen en werkenden. De koopkracht van paren met kinderen nam relatief sterk toe met in doorsnee 1,8 procent, terwijl die van...

Artikelen

Duur scheefwonen in 2015 niet verder toegenomen

Jarenlang steeg het aantal dure scheefwoners, maar in 2015 nam het niet verder toe.

Artikelen

Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Huishoudens ingedeeld in klassen van het primair, bruto- en besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens

Cijfers

Huurtoeslag vooral naar alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen

In 2008 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens een huurtoeslag. Dit kostte de overheid bijna 2 miljard euro.

Artikelen

Koopkracht steeg in 2007 met gemiddeld 2,8 procent

In 2007 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking gemiddeld met 2,8 procent gestegen. Er zijn echter grote verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Artikelen

Inkomensdynamiek 2001-2004

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen