Inkomens ongelijk verdeeld

Een huishouden had in 2003 gemiddeld 28 duizend euro te besteden. De inkomens zijn echter ongelijk verdeeld. Van de huishoudens die vooral afhankelijk zijn van een uitkering of pensioen had slechts een van de zes een inkomen dat boven dit gemiddelde uitkomt. Het gemiddelde inkomen van een huishouden is het hoogst wanneer de hoofdkostwinner tussen de 50 en 55 jaar oud is.

Hoogste inkomens bij arbeid of eigen onderneming

Nederland telde in 2003 bijna 7 miljoen huishoudens. Zij beschikten gemiddeld over een besteedbaar inkomen van 28 duizend euro. De hogere inkomensklassen worden overheerst door huishoudens met inkomen uit arbeid of eigen onderneming. Van de huishoudens met voornamelijk inkomen uit uitkering of pensioen had 16 procent een inkomen dat boven het gemiddelde lag. Van de huishoudens met inkomen uit arbeid of eigen onderneming was dat 55 procent.

Huishoudens naar voornaamste inkomensbron, 2003

Huishoudens naar voornaamste inkomensbron, 2003

Meerpersoonshuishoudens hoog op inkomensladder

De hoogte van het inkomen hangt samen met het aantal mensen in het huishouden dat inkomen heeft. Zo hadden meerpersoonshuishoudens gemiddeld zo’n 9 duizend euro extra te besteden voor iedere persoon met inkomen die erbij komt.

Meerpersoonshuishoudens zijn daardoor relatief sterk vertegenwoordigd in de hogere inkomensklassen. Van de bijna 3 miljoen huishoudens met een besteedbaar inkomen van meer dan 28 duizend euro bestond ruim 93 procent uit meer dan één persoon.

Gemiddeld inkomen naar aantal huishoudensleden met inkomen, 2003

Gemiddeld inkomen naar aantal huishoudensleden met inkomen, 2003

Hoogste inkomen bij 50 tot 55-jarigen

De hoogte van het inkomen verandert gedurende de levensloop. Bij jongeren is sprake van een sterke inkomensstijging, doordat zij (beter) betaald werk vinden of hun loon op grond van leeftijd en ervaring stijgt. Op oudere leeftijd stoppen steeds meer mensen geheel of gedeeltelijk met werken, waardoor hun inkomen daalt.

Het hoogste gemiddeld inkomen is te vinden bij huishoudens met een hoofdkostwinner in de leeftijd van 50 tot 55 jaar. Deze en aangrenzende leeftijdsgroepen zijn dan ook relatief sterk vertegenwoordigd onder de hoge inkomens.

Gemiddeld inkomen naar leeftijd hoofdkostwinner, 2003

Gemiddeld inkomen naar leeftijd hoofdkostwinner, 2003

Wim Bos