Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Inkomensbegrippen Inkomensklassen Kenmerken van het huishouden Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000)
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Totaal particulier huishouden 2014 7.557
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.774
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande man 2014 1.311
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande man, tot 65 jaar 2014 1.056
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 255
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande vrouw 2014 1.463
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 2014 813
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 651
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.783
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Totaal paar 2014 4.123
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Paar, zonder kinderen 2014 2.147
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 2014 1.235
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 2014 913
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Paar, alleen kinderen < 18 2014 1.306
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Paar, minstens één kind >= 18 2014 670
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Totaal eenoudergezin 2014 526
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 2014 283
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 2014 242
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Overig meerpersoonshuishouden 2014 134
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Huishouden met lid 65 jaar of ouder 2014 2.053
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande, 65 jaar of ouder 2014 906
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 255
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 651
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Paar, één of beiden 65 jaar of ouder 2014 983
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Paar, beide partners 65 jaar of ouder 2014 741
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Paar, één partner 65 jaar of ouder 2014 242
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Overig huishouden met lid >= 65 2014 164
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder 2014 5.504
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 383
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar 2014 2.361
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2014 2.852
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder 2014 1.961
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 383
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 25 tot 30 jaar 2014 528
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 30 tot 35 jaar 2014 573
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 35 tot 40 jaar 2014 573
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 40 tot 45 jaar 2014 687
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 45 tot 50 jaar 2014 771
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 50 tot 55 jaar 2014 758
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 55 tot 60 jaar 2014 694
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 60 tot 65 jaar 2014 630
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 65 tot 70 jaar 2014 619
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 70 tot 75 jaar 2014 456
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 75 jaar of ouder 2014 886
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederland 2014 6.025
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land 2014 777
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Indonesië 2014 213
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Duitsland 2014 186
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: België 2014 51
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land, overig 2014 327
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land 2014 755
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Suriname 2014 160
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 62
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Turkije 2014 145
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Marokko 2014 125
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land, overig 2014 264
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederland 2014 6.025
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land 2014 777
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land 1e generatie 2014 382
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land 2e generatie 2014 396
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land 2014 755
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land 1e generatie 2014 591
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land 2e generatie 2014 165
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Eenpersoonshuishouden 2014 2.774
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Tweepersoonshuishouden 2014 2.503
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Driepersoonshuishouden 2014 920
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Vierpersoonshuishouden 2014 959
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Vijfpersoonshuishouden of meer 2014 400
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Huishouden met 1 persoon met inkomen 2014 3.383
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Huishouden met 2 personen met inkomen 2014 3.314
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Huishouden met 3 personen met inkomen 2014 576
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Huishouden met >= 4 personen met inkomen 2014 284
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 1 Inkomen uit arbeid 2014 3.796
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 1.1 Loon werknemer 2014 3.153
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 1.2 Loon ambtenaar 2014 500
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 1.3 Overig inkomen uit arbeid 2014 144
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 2 Inkomen uit eigen onderneming 2014 948
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3 Overdrachtsinkomen 2014 2.813
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3.1 Uitkering inkomensverzekering 2014 2.279
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3.1.1 Uitkering werkloosheid 2014 122
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3.1.2 Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 2014 247
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 1.910
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3.2 Uitkering sociale voorzieningen 2014 394
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet 2014 299
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3.2.2 Sociale voorzieningen, overig 2014 95
Primair inkomen Totaal particulier huishouden 3.3 Overig overdrachtsinkomen 2014 141
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Woonsituatie: Eigen woning 2014 4.345
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Woonsituatie: Huurwoning 2014 3.212
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Woonsituatie: Huur met huursubsidie 2014 1.204
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Woonsituatie: Huur zonder huursubsidie 2014 2.009
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Zeer sterk stedelijk 2014 1.762
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Sterk stedelijk 2014 2.101
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Matig stedelijk 2014 1.451
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Weinig stedelijk 2014 1.549
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Niet stedelijk 2014 695
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Noord-Nederland (LD) 2014 777
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Oost-Nederland (LD) 2014 1.525
Primair inkomen Totaal particulier huishouden West-Nederland (LD) 2014 3.654
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Zuid-Nederland (LD) 2014 1.601
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Groningen (PV) 2014 282
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn huishoudens ingedeeld naar hoogte van het inkomen. Er is een beperkte en uitgebreide indeling van inkomensklassen gehanteerd. Daarbij worden diverse inkomensbegrippen onderscheiden, te weten primair inkomen, bruto-inkomen, besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Huishoudens worden verder onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over 2000 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen 8 februari 2017
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het
onderzoeksjaar.