Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:verhuisde personen
8 resultaten voor keyword:verhuisde personen

Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021

Verhuisde personen tussen Randstad, intermediaire zone en periferie, naar leeftijd en positie in het huishouden.

Cijfers

Trek uit de Randstad blijft toenemen

In 2021 verhuisden opnieuw meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht.

Artikelen

Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad

In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig...

Artikelen

Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020

Verhuisde personen tussen de Randstad en regio's daarbuiten, gebaseerd op het aantal te bereiken banen.

Cijfers

Meer wo-studenten verhuisd naar universiteitssteden

Het aantal wo-studenten dat vanuit het ouderlijk huis naar een universiteitsstad verhuisde is in 2020 toegenomen. Dat was voor het eerst sinds 2016. In 2020 gingen ook meer jongeren studeren

Artikelen

Een op de vijf jongeren wil beslist verhuizen

In 2021 gaf 20 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan in de komende twee jaar beslist te willen verhuizen. Tegelijkertijd is het aandeel jongeren dat zegt wel te willen verhuizen, maar...

Artikelen

Werknemers- en verhuisstromen Bergen op Zoom, 2014-2018

Bergen op Zoom werkt aan een overzicht van het profiel van Bergenaars met betrekking tot werknemers- en verhuisstromen.

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling, COROP-gebied, weekcijfers 2020

Cijfers over het aantal overledenen, levend geborenen, immigranten, emigranten en verhuisde personen per COROP-gebied voor week 3 tot en met 11 en voor week 13 tot en met 16 van 2020.

Cijfers