Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:rode lijst
10 resultaten voor keyword:rode lijst

Reptielenpopulaties afgelopen 12 jaar afgenomen

De populaties van 7 soorten reptielen in Nederland zijn tussen 1994 en 2022 met 30 procent toegenomen. De kortetermijntrend is dalend: sinds 2011 nemen de reptielenpopulaties gemiddeld af. De...

Artikelen

Steeds meer sprinkhanen in Nederland

Het gaat relatief goed met sprinkhanen. Veruit de meeste soorten stabiel of gaan vooruit, gemeten in het aantal vierkante kilometers dat zij bezetten.

Artikelen

Geen toename van bedreigde dier- en plantensoorten

Een kleine 40 procent van de Nederlandse dier- en plantensoorten wordt bedreigd.

Artikelen

Nederlandse natuur toont voorzichtig herstel

Veel planten- en diersoorten in Nederland zijn sinds 1950 sterk achteruitgegaan. Maar nieuwe gegevens van bijna 1800 soorten duiden op een omslag in deze trend. Veel inheemse soorten gingen vanaf...

Artikelen
Artikelen

Herstel bospaddenstoelen blijft uit

De neerslag van stikstof en zwavel uit de lucht is de laatste jaren afgenomen. Toch komen er in de Nederlandse bossen sinds 2000 steeds minder paddenstoelen voor.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen