Nieuwsbrief Netwerk Ecologische Monitoring nr. 3 (2002)