Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:orgaandonatie
20 resultaten voor keyword:orgaandonatie

Donorregistratie (18 jaar of ouder); persoonskenmerken

Donorregistratie; toestemming, geen toestemming, geen bezwaar Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomstland

Cijfers

Donorregistratie (18 jaar of ouder); regio (indeling 2023)

Donorregistratie; toestemming, geen toestemming, geen bezwaar gemeente, provincie, landsdeel

Cijfers

10,7 miljoen volwassenen hebben hun keuze ingevuld in Donorregister

Op 1 januari 2023 hadden 10,7 miljoen volwassenen een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Daarvan gaven 4,8 miljoen mensen expliciet toestemming voor orgaandonatie, en 4,4 miljoen geen...

Artikelen

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Donorregistratie, regio (indeling 2022)

Donorregistratie; toestemming, geen toestemming, geen bezwaar gemeente, provincie, landsdeel

Cijfers

4,8 miljoen mensen geven expliciete toestemming voor orgaandonatie

Op 1 januari 2022 hebben 10,7 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Dat is 75 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder.

Artikelen

Donorregistratie, (regio-indeling 2021)

Donorregistratie; toestemming, geen toestemming, geen bezwaar gemeente, provincie, landsdeel

Cijfers

3,7 miljoen meer actieve registraties in Donorregister sinds 2020

Op 1 juli 2021 hebben 10,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder een keuze ingevuld in het Donorregister. 4,8 miljoen mensen gaven toestemming voor orgaandonatie. Het aantal mensen dat expliciet...

Artikelen

Donorregistratie; regio (indeling 2019), 2014-2020

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Landsdeel, provincie, corop, gemeente

Cijfers

Bijna de helft van de Nederlanders in Donorregister

Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam meer toe...

Artikelen

Relevantie van sociaal kapitaal voor orgaandonatie

Onderzoek naar de relatie tussen orgaandonatie en participatie en vertrouwen in de samenleving. Ook de rol van religieuze betrokkenheid en andere persoonskenmerken bij orgaandonatie komen daarbij aan...

Artikelen

Donorregistratie; regio 2018, 2014-2019

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Landsdeel, provincie, corop, gemeente

Cijfers

42 procent geregistreerd in Donorregister

Op 2 januari 2019 stond 42 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,4 miljoen personen, ruim 57 duizend meer dan in april 2018. Van de...

Artikelen

6,3 miljoen personen in donorregister

Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich heeft laten registeren in het donorregister is in 2018 gestegen tot ruim 6,3 miljoen, 42 procent van de bevolking. In 2014 stonden bijna 5,8 miljoen...

Artikelen

Ontwikkeling donorregistraties 2016

Het aantal personen dat expliciet geen toestemming tot orgaandonatie geeft is per 1 maart 2017 gestegen.

Artikelen

Bijna een kwart van de Nederlanders wil organen doneren

Bijna een kwart van de bevolking (12 jaar en ouder) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van haar organen of weefsels na het overlijden. Het aantal vrouwen dat toestemming heeft gegeven, is...

Artikelen

Bijna een kwart wil organen doneren

Net geen kwart van de bevolking heeft toestemming gegeven voor het gebruik van zijn of haar organen of weefsels na het overlijden. Het aandeel donoren per gemeente verschilt sterk.

Artikelen

Bijna kwart van bevolking (12-plus) geregistreerd als orgaandonor

Op 1 januari 2014 staat 40 procent van de Nederlandse bevolking vann 12 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Bijna een kwart van de bevolking geeft toestemming om na hun dood de organen...

Artikelen

Houdingen ten aanzien van orgaandonatie en orgaanontvangst

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan bij overlijden organen te willen afstaan. Ruim 60 procent zou een orgaan willen ontvangen indien zij dit nodig zouden hebben. Opvattingen over het...

Artikelen

Ruim helft volwassenen bereid tot orgaandonatie

Ruim de helft van de volwassen Nederlandse bevolking geeft aan bij overlijden hun organen te willen afstaan. Bijna twee derde zou een orgaan willen ontvangen indien zij dit nodig zouden hebben....

Artikelen