Donorregistratie; persoonskenmerken, 2014-2022

Donorregistratie; persoonskenmerken, 2014-2022

Donorregistratie Persoonskenmerken Perioden Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 15.450,0
Totaal wel of niet geregistreerd Geslacht: Mannen 2022* 7.648,3
Totaal wel of niet geregistreerd Geslacht: Vrouwen 2022* 7.801,7
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2022* 1.163,4
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2022* 436,9
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2022* 2.266,5
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2022* 2.219,6
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2022* 2.132,1
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2022* 2.548,3
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2022* 2.175,6
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2022* 1.654,9
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 80 jaar of ouder 2022* 852,8
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Nederland 2022* 11.615,4
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: met migratieacht... 2022* 3.834,7
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Turkije 2022* 375,7
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Marokko 2022* 348,8
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Suriname 2022* 329,5
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2022* 148,4
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: westers 2022* 1.707,8
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: niet-westers 2022* 2.126,8
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: 1e generatie 2022* 2.306,6
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: 2e generatie 2022* 1.528,1
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 14.019,3
Geregistreerd in donorregister Geslacht: Mannen 2022* 6.908,1
Geregistreerd in donorregister Geslacht: Vrouwen 2022* 7.111,2
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2022* 15,3
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2022* 355,9
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2022* 2.172,2
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2022* 2.164,4
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2022* 2.104,6
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2022* 2.533,7
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2022* 2.169,6
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2022* 1.652,0
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 80 jaar of ouder 2022* 851,7
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Nederland 2022* 10.707,5
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: met migratieacht... 2022* 3.311,8
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Turkije 2022* 332,6
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Marokko 2022* 297,8
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Suriname 2022* 301,9
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2022* 127,6
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: westers 2022* 1.494,8
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: niet-westers 2022* 1.817,1
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: 1e generatie 2022* 2.034,9
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: 2e generatie 2022* 1.277,0
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 3.555,5
Toestemming zonder donatiebeperkingen Geslacht: Mannen 2022* 1.717,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Geslacht: Vrouwen 2022* 1.838,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2022* 2,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2022* 53,8
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2022* 416,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2022* 469,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2022* 522,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2022* 735,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2022* 682,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2022* 485,8
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 80 jaar of ouder 2022* 185,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Nederland 2022* 3.155,6
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: met migratieacht... 2022* 399,8
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Turkije 2022* 7,5
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Marokko 2022* 2,5
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Suriname 2022* 19,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2022* 12,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: westers 2022* 299,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: niet-westers 2022* 100,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 1e generatie 2022* 178,8
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 2e generatie 2022* 221,0
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 1.278,1
Toestemming met donatiebeperkingen Geslacht: Mannen 2022* 469,0
Toestemming met donatiebeperkingen Geslacht: Vrouwen 2022* 809,0
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2022* 1,3
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2022* 34,4
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2022* 283,5
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2022* 276,3
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2022* 216,0
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2022* 206,9
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2022* 145,8
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2022* 84,2
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 80 jaar of ouder 2022* 29,5
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Nederland 2022* 1.132,9
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: met migratieacht... 2022* 145,1
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Turkije 2022* 5,6
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Marokko 2022* 2,0
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Suriname 2022* 13,9
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2022* 7,1
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: westers 2022* 91,4
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: niet-westers 2022* 53,7
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 1e generatie 2022* 56,0
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 2e generatie 2022* 89,1
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2022* 4.383,4
Geen toestemming Geslacht: Mannen 2022* 2.105,1
Geen toestemming Geslacht: Vrouwen 2022* 2.278,3
Geen toestemming Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2022* 10,0
Geen toestemming Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2022* 94,0
Geen toestemming Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2022* 554,1
Geen toestemming Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2022* 584,1
Geen toestemming Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2022* 590,2
Geen toestemming Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2022* 727,5
Geen toestemming Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2022* 716,8
Geen toestemming Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2022* 674,3
Geen toestemming Leeftijd: 80 jaar of ouder 2022* 432,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, naar persoonskenmerken (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De volgende persoonskenmerken zijn opgenomen: geslacht, leeftijd, herkomst en generatie.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2021. De cijfers voor het jaar 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 5 oktober 2021:
Bij de indeling "Wijze van registratie" is een nieuwe categorie "Geen bezwaar tegen orgaandonatie" toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Donorregister, vastgelegde keuze
Totaal personen van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, en hun keuze omtrent orgaan- en weefseltransplantatie hebben laten vastleggen in het donorregister. Dit is inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.