Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:milieubeleid
9 resultaten voor keyword:milieubeleid

Oratie Jan-Pieter Smits: schaakspel van de duurzaamheid

wat heeft de economische groei ons opgeleverd aan welvaart

Artikelen

CBS brengt groene groei in beeld

economische groei zonder aantasting van het milieu

Artikelen

CBS ondersteunt duurzame ontwikkeling Uganda en Zambia

CBS ondersteunt duurzame ontwikkeling Uganda en Zambia

Artikelen

SDG 15 Leven op het land

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land. SDG 15 betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde...

Overig

SDG 15 Leven op het land

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land. SDG 15 betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde...

Overig

Met Europese burgers luchtvervuiling aanpakken

burgers in Europese steden betrekken bij vermindering luchtvervuiling en CO2-emissies

Artikelen

Materiaalmonitor tijdreeks 2008-2014

De monitor geeft inzicht in de circulaire economie, efficiëntie in grondstoffengebruik en grondstoffenafhankelijkheid.

Artikelen
Artikelen

Landelijke natuurmeetnetten 2005

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties in 2005 hebben uitgevoerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het CBS rapporteert jaarlijks over de kwaliteit...

Artikelen