Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:middelbare scholen
7 resultaten voor keyword:middelbare scholen

Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement

Verkennend onderzoek naar een alternatieve indicator voor het leerplusarrangement

Cijfers

Gemiddeld 2,3 kilometer fietsen naar de middelbare school

In 2021 lag de dichtstbijzijnde middelbare school op gemiddeld 2,3 kilometer fietsen.

Artikelen

Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules voor een nieuw verdeelmodel voor leerwegondersteunend onderwijs.

Publicaties

Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules van de vo-indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Herziening onderwijsachterstandenindicator vo

Onderzoek naar nieuwe indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020

Lwoo achterstandsscores en achterstandsbedragen per samenwerkingsverband, 2017-2020

Cijfers

Nabijheid van basis- en middelbare scholen per fiets en auto in 2021

Wat was de afstand met de auto en met de fiets tot de dichtstbijzijnde school in het basis- en het voortgezet onderwijs in 2021? En wat is het verschil in afstand tussen fiets en auto?

Cijfers