Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:landbouwpersoneel
6 resultaten voor keyword:landbouwpersoneel

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Inkomsten landbouwsector in 2019 4 procent gestegen

De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met bijna 4 procent gestegen.

Artikelen

Vrouw stabiele factor op boerderij

Het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector schommelt rond een derde van het aantal werkzame personen.

Artikelen

Schaalvergroting melkveehouderij maakt pas op de plaats

De schaalvergroting in de landbouw lijkt in een aantal sectoren te stagneren.

Artikelen

Landbouw in vogelvlucht

In 2016 telde Nederland bijna 56 duizend land- en tuinbouwbedrijven.

Overig