Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:inkomstenbelasting
17 resultaten voor keyword:inkomstenbelasting

Inkomensmarges

Inkomen onzekerheid marges confidentie interval benadering.

Cijfers

5,4 miljoen werkenden naar lager belastingtarief

Vergelijking huidige schijven inkomstenbelasting en de nieuwe schijven volgens regeerakkoord 2017

Artikelen

Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

Samenstelling van het inkomen van huishoudens naar inkomensbestanddelen kenmerken van huishoudens

Cijfers

Lage inkomens betalen relatief veel indirecte belasting

De indirecte belastingen waren 36 miljard euro. De hoogste inkomens betaalden 11 en de laagste inkomens 4 miljard.

Artikelen

Druk inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen blijft stabiel

Het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg in 2013 gemiddeld bijna 58 duizend euro. Daarvan inde de belastingdienst 6,0 duizend euro aan inkomstenbelasting en 5,4 duizend euro aan...

Artikelen

Inkomensverschillen zijn stabiel en relatief klein

De economische crisis die eind 2008 zijn intrede deed, leidde niet tot veranderingen in de inkomensongelijkheid. Daarnaast is de inkomensongelijkheid in Nederland klein in vergelijking met andere...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Aftrek eigen woning 33 miljard euro

De fiscale aftrek voor de eigen woning bedroeg ruim 33 miljard euro in 2011. Dit leverde eigenwoningbezitters een belastingvoordeel op van in totaal ruim 14 miljard euro.

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2010

Zzp’ers in Nederland: de baanzekerheid voorbij? - Druk van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen - Bedrijfseconomisch ontslag verdubbeld in 2009 - Voltijds werkende nieuwe moeders:...

Artikelen

Druk belastingen en premies op inkomen bijna 20 procent

In 2008 betaalden huishoudens 19,2 procent van hun bruto-inkomen aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Een voorlopige schatting voor 2009 laat een lichte stijging tot 19,5 procent...

Artikelen

Druk van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2010

Artikelen

Overheidsschuld overschrijdt 60 procentnorm

In het eerste halfjaar van 2009 is de overheidsschuld opgelopen tot ruim 356 miljard euro, bijna 10 miljard euro meer dan eind 2008. De schuldquote bedroeg 61,1 procent van het bruto binnenlands...

Artikelen

Inkomenseffecten van de belastingherziening 2001

Sociaal-economische Trends, 3e kwartaal 2005

Artikelen
Publicaties
Artikelen