173 miljard aan belastingen

Belastingen zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid. Van de 201 miljard gulden die de rijksoverheid in 1998 aan inkomsten ontving, brachten de belastingen 173 miljard op. Dit was een stijging van 5,5% ten opzichte van 1997.

Van de tientallen verschillende belastingen leveren de BTW en de loon- en inkomstenbelasting het meest op. De BTW-opbrengst steeg verleden jaar met 8% tot 50 miljard gulden. De loon- en inkomstenbelasting ging daarentegen maar met 1% omhoog tot 47 miljard gulden. Als oorzaak voor de geringe toename van loon- en inkomstenbelasting noemt de belastingdienst de verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf en het toenemend gebruik van aftrekposten voor de eigen woning en lijfrente.

Opbrengsten belastingen. 1998

Opbrengsten belastingen. 1998
Het bedrag aan dividendbelasting is met 30% gestegen als gevolg van een wijziging in de belastingwet en de gunstige economische ontwikkeling. Opvallend is de stijging van de opbrengst van de belasting op de aankoop van nieuwe auto’s, de zogenaamde belasting van personenauto’s en motorrijtuigen (BPM). Een record aantal van ruim een half miljoen verkochte auto’s leverde de overheid hier 18% meer aan belastingontvangsten op.

Algie Lefeber

Bron: Financiële Maandstatistiek oktober 1999