Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:huurtoeslag
9 resultaten voor keyword:huurtoeslag

Wat is mijn koopkracht?

Het besteedbaar inkomen is het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft; in grote lijnen is het het bruto-inkomen verminderd met afgedragen premies en belastingen.

Artikelen

Duur scheefwonen in 2015 niet verder toegenomen

Jarenlang steeg het aantal dure scheefwoners, maar in 2015 nam het niet verder toe.

Artikelen

Zorgtoeslag en huurtoeslag nemen verder toe, kinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Het Rijk gaf in 2013 ruim 10 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Voor de zorgtoeslag stegen de uitgaven flink, tot 5,1 mld euro, de uitgaven voor de...

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel? - Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren - Personenautobezit van huishoudens en personen - Niet behalen startkwalificatie hangt samen met gezinssituatie -...

Artikelen

Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel?

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Artikelen

Toeslagen voor zorg en kinderopvang nemen verder toe

De overheid heeft in 2009 bijna 10 miljard euro uitgegeven aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dat is een half miljard meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Huurtoeslag vooral naar alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen

In 2008 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens een huurtoeslag. Dit kostte de overheid bijna 2 miljard euro.

Artikelen