Zoekresultaten

160 resultaten voor keyword:hernieuwbare energie
160 resultaten voor keyword:hernieuwbare energie

Pagina 1 van 7

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

Artikelen

Bruto-eindverbruik van hernieuwbare energie in Nederland

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van hernieuwbare energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring...

Cijfers

Bruto-eindverbruik van duurzame energie in Nederland (volgens Europese richtlijn)

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van duurzame energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring...

Cijfers
Artikelen

Nederland presteert bovengemiddeld op thema's Europa 2020

Nederland presteert relatief goed op de beleidsthema’s van de Europa 2020-strategie. Op het terrein van armoede en sociale uitsluiting, werkgelegenheid, Research & Development (R&D) en...

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2017

Hernieuwbare energie in Nederland 2017 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de energievoorziening in 1990-2017.

Publicaties

Warmtepompen met gebruik buitenluchtwarmte, 2012-2017

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2016

Verbruik van hernieuwbare energie in relatie tot totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

Herkomst en samenstelling input co-vergisting

Tabel met hoeveelheden en energie-inhoud van mest en van co-producten die voor de winning van biogas vergist zijn in vergistingsinstallaties.

Cijfers

Elektriciteitsproductie windturbines 2019

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Cijfers

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar sector

Het collectoroppervlak van de zonnewarmtesystemen is uitgesplitst naar de sectoren.

Cijfers

Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.

Cijfers

Warmte/koude-opslag projecten bij woningen, 2015

Bodemenergie, grondwater, hernieuwbare energie, debiet

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2013

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2013 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2013. Aan bod komen de productie en...

Publicaties

Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020

Tabel met het jaarlijkse bruto eindverbruik van energie uit aardwarmte, uitgesplitst naar provincie.

Cijfers

Elektriciteitsproductie windturbines 2018

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Cijfers

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar type systeem

De systemen zijn uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak en type van de systemen.

Cijfers

Steeds meer hernieuwbare energie uit biomassa

Energieverbruik uit biomassa zoals biogas, biobenzine, het groene deel van huishoudelijk afval of houtproducten nam in 2020 met 10 procent toe t.o.v. 2019. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het...

Artikelen

Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

In 2019 werd 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder (11 procent in 2018). Vooral de elektriciteitsproductie uit zonne-energie nam in 2019 toe. De...

Artikelen

Economische indicatoren energievoorziening

Beschrijving hoe de energiegerelateerde activiteiten in hoofdstuk 6 van de NEV 2016 zijn afgebakend.

Artikelen

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen.

Artikelen

Steeds meer warmtepompen bij woningen

In 2021 zijn 368 duizend nieuwe warmtepompen geïnstalleerd in Nederland, bijna 50 procent meer dan een jaar eerder. De meerderheid hiervan, 325 duizend, is bij woningen komen te staan.

Artikelen

Productie groene stroom met 40 procent gestegen

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zoals zonnestroom en windenergie is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 40 procent gestegen. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik...

Artikelen

VIVET: betrouwbare data fundament voor de energietransitie

In oktober 2019 sloegen vijf organisaties de handen ineen om bij te dragen aan de verbetering van de informatievoorziening voor de energietransitie (VIVET).

Artikelen