Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:grensoverschrijdende statistieken
13 resultaten voor keyword:grensoverschrijdende statistieken

Ruim 86 duizend mensen werken in Nederland en wonen in Duitsland of België

Ruim 86 duizend mensen werkten in Nederland als werknemer in 2021, terwijl ze in Duitsland of België woonden.

Artikelen

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Grenspendelaars naar Nederland wonen vaak vlak over de grens

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden.

Artikelen

8 duizend zorgwerknemers in grenspendel met Duitsland en België

Bijna 80 duizend mensen die in 2017 in Duitsland of België woonden, werkten als werknemer in Nederland. Ruim 20 duizend pendelaars werkten in de zakelijke dienstverlening. Ook in de industrie en de...

Artikelen

Grensoverschrijdende data centraal in samenwerking

Een delegatie van het statistiekbureau uit Noordrijn-Westfalen bezocht het CBS. Het bezoek is onderdeel van een langlopende samenwerking tussen beide partijen

Artikelen

In buurlanden naar verhouding minder zelfstandigen

Het percentage zelfstandigen is in Nederland bijna dubbel zo hoog als in de aangrenzende Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Ook vergeleken met de Belgische gewesten ligt het...

Artikelen

CBS ontwikkelt portal met grensoverschrijdende data

Je moet het zien als één grote verzameling op elkaar afgestemde data over inwoners, economie en arbeidsmarkt van regio’s aan beide zijden van de grens’

Artikelen

Uurloon grensgebieden hoogst in België

In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.

Artikelen

5 procent werknemers Zuid-Limburg uit buurlanden

Zuid-Limburg is de Nederlandse regio met het hoogste percentage werknemers die wonen in Duitsland of België. In 2016 was dat meer dan 5 procent. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is het aandeel werknemers van...

Artikelen

De economie in het Nederlands-Duitse grensgebied

Dit artikel vergelijkt de economische prestatie en structuur in het grensgebied van Nederland en Duitsland.

Artikelen

In grensregio’s vaker deeltijdwerk dan bij Duitse buren

Het percentage deeltijdwerkers aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens verschilt aanzienlijk. In de Nederlandse grensregio’s was het aandeel in 2016 bijna tweemaal zo hoog (54 procent) als aan...

Artikelen

Arbeidsmarkt met Belgische grensregio in kaart

Grensoverschrijdende statistieken staan steeds meer in de belangstelling, ook vanuit Europa is de behoefte groot

Artikelen

Vlaamse en Nederlandse arbeidsmarkten beperkt verbonden

De arbeidsmarkten van Nederland en Vlaanderen zijn deels met elkaar vervlochten.

Artikelen