Arbeidsmarkt met Belgische grensregio in kaart

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte
Het CBS werkt sinds 2014 aan het opzetten van grensoverschrijdende statistieken. Dit leidde tot diverse publicaties over de arbeidsmarkt in de grensregio’s. Zo verscheen in 2015 een studie naar de arbeidsmarkt in de grensregio met Noordrijn-Westfalen als coproductie met het statistiekbureau van die Duitse deelstaat. In 2016 werd een vergelijkbare studie gepubliceerd over de grensregio met Nedersaksen, samen met het statistiekbureau van Nedersaksen. Het nieuwste product, dat op 10 maart 2017 is verschenen, brengt de arbeidsmarkt in de grensregio met Vlaanderen in beeld.

Startblokken

CBS-onderzoeker Harry Bierings hield zich - samen met zijn collega Johan van der Valk - in de afgelopen jaren bij het CBS veel bezig met het samenstellen van grensoverschrijdende publicaties. Dit bleek meer werk dan aanvankelijk gedacht. ‘Wij kijken naar regionale data over de grens heen. Nederland, België en Duitsland hebben nu ook al regionale data voor nationale doeleinden, maar die zijn nog niet op elkaar afgestemd.’ Met deze actuele publicatie over de grensregio met België zijn inmiddels alle Nederlandse grensregio’s aan bod gekomen. ‘Deze drie publicaties zijn in principe eenmalige exercities. Het laat bij wijze van een eerste proef zien welke grensoverschrijdende informatie we kunnen maken. We staan in de startblokken om dit structureel te gaan doen. Dit zou mooi passen bij de aanbevelingen in het rapport van het door het ministerie van Economische Zaken ingestelde Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid. Zij pleiten er voor om grensoverschrijdende statistieken op te nemen in het werkprogramma van het CBS.’

Het door het ministerie van Economische Zaken ingestelde actieteam pleit er voor om grensoverschrijdende statistieken op te nemen in het werkprogramma van het CBS

Interesse vanuit Europa

Grensoverschrijdende statistieken staan steeds meer in de belangstelling, volgens Bierings. ‘Ook vanuit Europa is de behoefte aan regionale grensdata groot, met name vanuit het Directoraat-Generaal Regio. Het CBS heeft zich daarom ingeschreven op een grant voor subsidie van de Europese Unie met het voorstel om een portaal op te richten met grensoverschrijdende data.’
De publicatie die op 10 maart 2017 is verschenen, gaat over de arbeidsmarktontwikkelingen tussen de Nederlandse grensstreek en het Belgische Vlaanderen. Hiervoor werkte het CBS samen met het Vlaamse Steunpunt Werk in Leuven. ‘Vooral de samenwerking met collega’s uit de buurlanden is uitdagend en stimulerend voor alle partijen’, aldus Bierings. ‘Eerst hebben we met de Duitse collega’s samengewerkt en nu met de Belgische collega’s. Je leert op deze manier veel van elkaars landen en de methoden die we gebruiken.’

Belangrijkste conclusies

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de publicatie? Bierings: ‘Het aantal mensen in België en Nederland dat aan de andere zijde van de grens werkt is nog vrij beperkt. Het merendeel van de grenspendelaars woont in België en werkt in de Nederlandse grensregio. Twee regio’s springen er aan Nederlandse zijde uit met een groot aandeel inkomende pendelaars: Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. In die deelregio’s is 5 procent van de werknemers woonachtig in België. Aan Vlaamse zijde laat het arrondissement Antwerpen het hoogste aantal inkomende pendelaars zien. Het betreft iets minder dan 1 procent van de werknemers.’ Verder blijkt - net als in de studies over de Duitse grensregio’s - dat de Nederlandse arbeidsmarkt duidelijk verschilt van die aan de andere kant van de grens. Bierings: ‘In de Nederlandse grensregio heeft men veel vaker een tijdelijk contract of een deeltijdbaan vergeleken met de Vlaamse grensregio. Dit is ongeacht geslacht, leeftijd of opleidingsniveau.’


Raadpleeg de publicatie ‘De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen’.