Zoekresultaten

4 resultaten voor keyword:gemeentefonds
4 resultaten voor keyword:gemeentefonds

Rijksuitgaven opnieuw met ruim 6 procent gestegen

In 2007 gaf het Rijk 150 miljard euro uit. Dat is 6,3 procent meer dan in 2006.

Artikelen

Studentenhuisvesting en zorgwoningen

Maatwerktabellen over studentenhuisvesting en zorgwoningen uitgesplitst naar gemeenten.

Cijfers

BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds, hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)...

Cijfers

Financiële-verhoudingswet, inwoners in landelijk gebied op basis van BAG per provincie, 2013

In deze tabel staan cijfers over het aantal inwoners in het landelijk gebied per provincie 2013. Hierbij zijn adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van 1 januari 2013 en het...

Cijfers