Financiële-verhoudingswet, inwoners in landelijk gebied op basis van BAG per provincie, 2013

In deze tabel staan cijfers over het aantal inwoners in het landelijk gebied per provincie 2013. Hierbij zijn adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van 1 januari 2013 en het Geografisch Basis Register 2013 gebruikt. Deze gegevens zijn verwerkt in berekeningen naar effecten op de algemene uitkeringen, gepubliceerd in de Septembercirculaire 2014 van het Provinciefonds. In het kader van het groot onderhoud van het Gemeentefonds worden met ingang van 2015 gegevens uit de BAG ook toegepast op eenheden van het Provinciefonds.