Studentenhuisvesting en zorgwoningen

Maatwerktabellen over studentenhuisvesting en zorgwoningen uitgesplitst naar gemeenten.

De peilmomenten voor de studentenhuisvesting zijn 31-12-2011 en 31-12-2014. Het peilmoment voor de zorgwoningen is 31-12-2013. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.