Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:gegevensbestanden
21 resultaten voor keyword:gegevensbestanden

De relatie tussen vruchtbaarheid en opleidingsniveau van de vrouw

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Hoogopgeleide vrouwen zijn gemiddeld ouder als ze voor het eerst moeder worden dan laagopgeleide vrouwen. Ook is het aandeel kinderloze vrouwen groter onder hoog...

Artikelen
Artikelen

CBS investeert in Spark voor verwerking van big data

CBS investeert de komende maanden in een nieuw computersysteem: Spark. Met Spark kunnen onderzoekers en statistiekmakers grote hoeveelheden data en big data sneller verwerken. Dit is belangrijk nu...

Artikelen
Artikelen

Maatwerktabel auto's van de zaak

In dit document zijn tabellen opgenomen over banen van werknemers met een auto van de zaak over verslagjaar 2014. Deze tabellen zijn een aanvulling op de al bestaande StatLinetabellen Werkgelegenheid...

Cijfers

CVZ AVI klassen

De zorgverzekeraars hebben met de invoering van de Zorgverzekeringswet een acceptatieplicht, maar mogen geen premiedifferentiatie toepassen. De vereveningsbijdrage compenseert zorgverzekeraars met...

Cijfers
Cijfers

De stand van het Sociaal Statistisch Bestand

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Naar aanleiding van een studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Demografie over de mogelijkheden en problemen van het gebruik van het Sociaal Statistisch...

Artikelen

Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen

Het aantal gepensioneerden is in 2011 voor het eerst gestegen tot boven de 3 miljoen. Hiermee is inmiddels bijna een op de vijf Nederlanders met pensioen. Sinds 2006 is het aandeel gepensioneerden in...

Artikelen

Personen met een uitkering

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen

Inwonertallen wijken en buurten nu beter door de tijd vergelijkbaar

Vrijwel jaarlijks veranderen enkele gemeenten hun wijk- en buurtindeling. Door grenswijzigingen op gemeente-, wijk- en buurtniveau zijn regionale cijfers slecht door de tijd heen te vergelijken. Dit...

Artikelen

Werknemers met een baan op of onder het wettelijk minimum loon, 2013

Maatwerktabellen over werknemers met een baan op of onder het wettelijk minimumloon op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en...

Cijfers

Vijftigplussers op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

Artikelen

Onderzoek naar eerlijke en uitlegbare algoritmen

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen.

Artikelen

Wat doet het CBS?

Uit de resultaten van een imago-onderzoek door het externe onderzoeksbureau Motivaction is gebleken dat een groot aantal van de geïnterviewden het CBS goed kent van naam en hoog waardeert, maar dat...

Artikelen